KVARNERSKA INICIJATIVA ZABRINUTA ZBOG SKORE PROVEDBE SANACIJE CRNE JAME SOVJAK

25. svibnja 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

viškovo kvarnerska inicijativaVIŠKOVO – Na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo održanoj 11. svibnja 2023. godine, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao investitor zajedno s predstavnicima izvođača radova i NZZJZ PGŽ predstavili su projekt sanacije jame Sovjak koji uskoro kreće u realizaciju.  

“Kako je prezentirano, radi se o jedinstvenom projektu sanacije u europskim razmjerima i njime bi se napokon trebao riješiti problem ekološke bombe usred Viškova. Vrlo zahtjevni radovi trajat će pune tri godine, odnosno planirani završetak je do kolovoza 2026. g.,i odvijat će se u nekoliko faza od kojih su za utjecaj na život i zdravlje mještana u okolici lokacije najznačajnije faze vađenja sadržaja jame: Faza 2 – Uklanjanje plutajućeg sloja ugljikovodika u periodu od 3 mjeseca i posebno Faza 4- Uklanjanje katrana i taloga čije je predviđeno trajanje čak 19 mjeseci. U tom periodu očekuju se povećane emisije i koncentracije po zdravlje opasnih onečišćujućih tvari u zraku”, stoji u priopćenju KI koje prenosimo u cijelosti. 

“Investitor i izvođač uvjeravaju kako se radi o projektu koji će se odvijati po najvišim standardima zaštite na radu i zaštite okoliša uz poštovanje svih Zakonima predviđenih mjera. Za monitoring kvalitete zraka postavljene su dvije mjerne postaje kojima će se mjeriti koncentracije onečišćujućih tvari koje imaju utjecaj na zdravlje uključujući: ozon, benzen, sumporoovodik, dušikov dioksid, amonijak sumporov dioksid i lebdeće čestice PM10 i PM2.5. 

Ali, uvijek postoji „ali“.  

Mjere zaštite predviđene su samo u slučaju Zakonom predviđenih prekoračenja maksimalnih koncentracija SO2 i/ili H2S u zraku, odnosno korištenje vodenih topova kad njihove koncentracije prijeđu 80%  ili npr. privremeni premještaj ili u krajnjem slučaju evakuacija kad prijeđu maksimalno dozvoljene vrijednosti. Što je o ostalim hlapljivim onečišćujućim tvarima dokazano štetnim za zdravlje čijoj  će povećanoj koncentraciji u dugom periodu biti izloženi svi koji žive i rade u blizini? Npr. benzenom kao dokazano kancerogenim spojem? Što je s dugoročno povećanom koncentracijom lebdećih čestica? Projektom  sanacije uopće nije ni predviđeno mjerenje koncentracije PM2.5 čestica koje su zbog svoje veličine još štetnije od PM10.  

Što je s kontaminacijom tla na području u blizini izvođenja sanacije? Mještani uređuju svoje okućnice, a mnogi od njih na njima za vlastite potrebe uzgajaju povrće, voće i začinsko bilje. Kakav će sanacija imati utjecaj na zemljište, koliko dugo i da li je uputno konzumirati plodove ubrane sa zemljišta u zoni utjecaja?  

Kvarnerska inicijativa -regionalna platforma stoga traži da investitor i izvođači pokažu dobru volju, a Općina Viškovo inzistira na proširenju akcijskih mjera i njihovom provođenju i u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti (GV) koncentracija ostalih onečišćivača u zraku. NZZJZ PGŽ koji je kao sudionik projekta zadužen za mjerenje koncentracija onečišćivača  na dvije mjerne postaje, trebao bi kao javno-zdravstvena ustanova pratiti utjecaj na zdravlje mještana tijekom sanacije i provoditi preventivne mjere. Uostalom, to je i prilika da se provede sveobuhvatna studija o zdravstvenom stanju i pobolijevanju mještana koji stanuju u blizini, ali i radnika koji sudjeluju na sanaciji jame Sovjak. Time bi dali doprinos boljem razumijevanju utjecaja na zdravlje i poboljšanju propisa koji reguliraju tu materiju. Ako je zahvat jedinstven u Europi, onda ga dodatne mjere mogu učiniti još puno boljim. To je suština ukoliko se doista brine o zdravlju ljudi. 

Na predstavljanju je istaknuto i da je projekt sanacije je pregledan i odobren od strane inozemnih (austrijskih) revizora koji nisu imenovani zbog uvjeta tajnosti. Koji su razlozi zbog kojih javnosti nisu dostupna njihova imena? U nedostatku transparentnosti, možemo posumnjati u njihovu nezavisnost  i špekulirati o postojanju nekih interesnih sprega.  

Investitor, izvođači i Općina Viškovo najavili su za početak jeseni (rujan) održavanje tribina na kojima bi mještane upoznali s projektom. Očekujemo da do tada daju odgovore i pronađu rješenja za sva otvorena pitanja vezana uz proces sanacije. Od općinskih vlasti zahtijevamo da prestane biti pasivni promatrač događanja na svom području te da inzistira na mjerama zaštite od štetnih utjecaja od radova na sanaciji koje su više od zakonskog minimuma.   

Uvjeravanjima kako je za projekt sanacije Sovjaka odabrano najbolje rješenje te da je sve predviđeno kako bi utjecaj radova bio što manji, investitor i izvođači žele umiriti mještane i minorizirati rizike sanacije. Kao da pacijentu s karcinomom daješ kamilicu.Za izdržati barem 3 godine sanacije trebat će im nešto mnogo jače”, navodi se u priopćenju kojeg potpisuje Tamara Smokvina, vijećnica Općine Viškovi.