KVARNER – Prijave boravišta studenata na lokaciji Ulica Radmile Matejčić 5, Sveučilište u Rijeci

5. listopada 2023. | Kategorija: Hrvatska

studentg1KVARNER – Počinje akademska godina i Kvarner će primiti brojne studente.

Prijave boravišta za studente osim na uobičajenoj lokaciji, odnosno u šalter dvorani Policijske uprave primorsko-goranske na adresi Žrtava fašizma 3, Rijeka, od 3. listopada 2023. godine, moći će se obavljati i na lokaciji Ulica Radmile Matejčić 5, Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Studentski  centar  Rijeka, prizemlje zgrade (u sklopu recepcijesvakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,30 sati


“Na navedenoj lokaciji studentima će isključivo biti omogućeno podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta i ishodovanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja o istom. Još jednom podsjećamo da su studenti zahtjevu za prijavu boravišta ukoliko nisu vlasnici/suvlasnici nekretnine na kojoj prijavljuju boravište, dužni priložiti ovjerenu od za to strane nadležnog tijela izjavu stanodavca ili ovjereni ugovor o najmu nekretnine sklopljen sa stanodavcem ili stanodavac suglasnost može dati neposredno pred službenom osobom”, navode iz policije.

“Pozivamo stanodavce koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću vjerodajnicu na digitalno potpisivanje suglasnosti za prijavu boravišta korištenjem sustava eGrađani. Studenti koji u istom mjestu i na istoj adresi imaju prijavljeno boravište u ukupnom trajanju od dvije i više godina, dužni su kod ponovnog podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o opravdanosti podnošenja zahtjeva, primjerice potvrdu nadležnog tijela o školovanju”, ističu.

Studenti, strani državljani dužni su uz zahtjev za prijavu adrese boravišta priložiti vlasnički list nekretnine.