KRK – ZA TURISTIČKU AMBULANTU UMJESTO 198.000 KUNA IPAK 242.000 KUNA

17. travnja 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Darijo Vasilić sa suradnicima

Darijo Vasilić sa suradnicima

KRK – “Rasprava o predmetima Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, nastavno na Zaključak s prethodnog Kolegija, prihvaćen je novi prijedlog Ugovora o radu i sufinanciranju Turističke ambulante Krk za 2018. godinu, i to u razdoblju od 10. lipnja do 30. Rujna (umjesto od 15. lipnja do 15. rujna). Izdvajanje Grada temeljem navedenog Ugovora, obzirom na dvadesetodnevno produljenje predmetne usluge, sada iznosi 242.000,00 kn (umjesto prvotnih 198.000,00 kn)”, navode iz Grada Krka. Nije poznato je li ovo konačan iznos ili slijede nova iznenađenja.

Podsjetimo, djelatnost turističke ambulante organizira se od prošle godine u preuređenom dijelu krčkog Doma zdravlja, i to s dva raspoloživa tima tijekom lipnja i rujna, te s tri tijekom srpnja i kolovoza, koji će turistima na raspolaganju biti tijekom čitavog tjedna (bez obzira na vikende i blagdane).

Stipednije za postdiplomce

Kreće i Natječaja za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2018./2019., koji će na službenim gradskim stranicama (pod rubrikom Natječaji) biti objavljen ovog tjedna. U odnosu na prethodni, ovogodišnji poziv ne donosi novosti, što znači da je mjesečni iznos stipendije i nadalje 1.000,00 kn, a isplaćuje se u devet jednakih obroka tijekom natječajne akademske godine. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su sljedeći: (1) za studente koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija – prosjek ocjena 4,0 na prethodno završenom studiju; (2) za studente koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija – redovni upis u višu godinu studija, položeno minimalno 50% upisanih predmeta i završen znanstveni/specijalistički magisterij; (3) prosjek ocjena iz prethodne godine ili 1. semestra doktorskog studija (ako studij ima ocjene samo u prvom semestru), odnosno prosjek ocjena iz posljednje godine završnog znanstvenog/specijalističkog magistarskog studija.

Sve uredno s trajektnim linijama

Agenciji za obalni linijski pomorski promet dana je suglasnost na novi red plovidbe s cjenikom za linije: Valbiska – Merag (332) i Porozina – Brestova (334). Uz to, prihvaćena je ponuda tvrtke GEO-VV d.o.o. iz Rijeke, vrijedna 10.000,00 kn bez PDV-a, za izradu parcelacijskog elaborata s ciljem parcelacije II. faze ulice OU-1 u naselju Vrh, inače spoja Ul. Busilak i Gušternica. Nastavno na zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske kojim se traži mišljenje vezano uz elaborat zaštite okoliša o zahvatu Repozicioniranja uzgojnih polja i povećanja uzgojne površine na postojećem uzgajalištu bijele ribe na lokaciji Plavnik, čiji je nositelj tvrtka Labrax Adria d.o.o. iz Malinske, zaključeno je kako Grad Krk nema dodatnih zahtjeva u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, obzirom da je samim elaboratom utvrđeno kako je isti prihvatljiv za okoliš, što znači da nije potrebno propisivati dodatne mjere zaštite okoliša, kao ni program praćenja njegovog stanja.

(kv)