KRK – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA KOŠTA 1,7 MILIJUNA KUNA

18. ožujka 2017. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

krcki most krkKRK – U Maloj gradskoj vijećnici održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, inače posljednja u ovom sazivu, tijekom koje su raspravljene mnoge za naredno razdoblje relevantne teme.

Vijećnci su jednoglasno usvojili prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalne naknade u iznosu od 6.861.926,07 kn, prihod od koncesijskih odobrenja u iznosu od 1.158.967,07 kn, prihod od naknade za održavanje groblja u iznosu od 148.650,79 kn te ostali prihodi u iznosu od 543.850,06 kn, što je osiguralo konačan budžet od 8.713.393,99 kn.
Tijekom prošle godine na čišćenje javnih površina tako je utrošeno 1.400.536,59 kn, na održavanje javnih površina 2.552.072,26 kn, na održavanje nerazvrstanih cesta 1.751.815,87 kn, na održavanje objekata javne rasvjete 860.286,85 kn, na održavanje groblja 108.201,43 kn, na intelektualne usluge u Odsjeku za komunalno gospodarstvo 73.020,82 kn, na održavanje Sportsko-rekreativnog centra Josip Uravić Pepi 150.000,00 kn, na održavanje osnovnoškolske sportske dvorane 218.457,65 kn, te na gradnju objekata školskog i predškolskog sadržaja 1.599.002,52 kn.

Jednoglasno su usvojili i prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Izvješćem o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (koje se donosi do kraja ožujka tekuće godine za prethodnu) utvrđeni su prošlogodišnji izvori, namjena i visina sredstava predviđenih za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Krka.
Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Izvješća čine prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.610.945,92 kn, prihod od koncesija za parkirališta u iznosu od 283.901,18 kn, prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 229.426,88 kn, prihod od donacija u iznosu od 41.256,50 kn, prihod od pomoći Hrvatskih voda u iznosu od 412.222,94 kn, prihod od pomoći Primorsko-goranske županije za uređenje vježbališta na otvorenom u iznosu od 80.000,00 kn, sredstva od poreza na dohodak za zajedničke projekte na otocima u iznosu od 2.223.936,11 kn te ostali prihodi u iznosu od 107,69 kn, što je osiguralo konačni budžet od 10.881.797,22 kn.
Tijekom prošle godine na izgradnju, uređenje i projektiranje javnih površina tako je utrošeno 1.374.805,31 kn, na izgradnju, uređenje i projektiranje nerazvrstanih cesta 5.105.047,61 kn, na izgradnju, uređenje i projektiranje groblja 1.286.754,93 kn, na izgradnju i projektiranje objekata javne rasvjete 1.197.684,40 kn, te na pripremu gradnje, odnosno prostorno-plansku dokumentaciju 1.583.463,95 kn. (kv)