KRK – Održana je konstituirajuća sjednica Socijalnog vijeća Grada Krka

9. prosinca 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

krk KRK – Održana je konstituirajuća sjednica Socijalnog vijeća Grada Krka u koje su, sukladno Odluci Gradskog vijeća, imenovani: Manuela Margetinac predstavnica Mjesnog odbora Kornić, Ivica Žužić predstavnik Mjesnog odbora Vrh, Josip Depope predstavnik mjesnih odbora Skrbčić-Pinezić, Milohnić i Poljica, Ljiljana Vasilić predstavnica mjesnih odbora Krk Istok i Krk Zapad te Vesna Juzbašić predstavnica Centra za socijalnu skrb Krk.

Prvu sjednicu u neznatno izmijenjenom sastavu u odnosu na prethodni saziv otvorio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka Marinko Bajčić, kazavši, nakon upućenih čestitki, kako vjeruje da će ovo tijelo i nadalje uspješno ostvarivati svoju humanu misiju pomaganja najpotrebitijim osobama i obiteljima s našeg područja, dok je ulogu moderatorice u raspravi o temama iniciranim točkama Dnevnog reda preuzela Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti koja Socijalnom vijeću pomaže u obavljanju svih stručnih i administrativnih poslova.

Nakon što su za mandatno razdoblje od 2018. do 2022. godine verificirani izabrani članovi, predsjednicom krčkog Socijalnog vijeća jednoglasno je izabrana Vesna Juzbašić, a njezinim zamjenikom Josip Depope.

U svom djelovanju članovi ovog tijela: razmatraju zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinih prava te donose zaključke o isplatama i njihovoj visini pritom ocjenjujući ukupne okolnosti za pojedini slučaj u skladu sa gradskim Socijalnim programom, zatim obrađuju pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi te daju prijedloge, mišljenja i prate stanje na svom području, ali obavljaju i sve ostale poslove iz djelokruga socijalne skrbi u skladu sa Socijalnim programom.