KRK – KREĆE UREĐENJE STAZE U PARK-ŠUMI DRAŽICA

26. ožujka 2018. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

Krk

Krk

KRK – U uredu gradonačelnika, 26. ožujka 2018. godine, održan je 37. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Marinko Pavlić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih nazočni su bili Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Dinka Pejnović, stručna suradnica za proračun i financije, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ana Bajčić Hrgovčić, stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove i Tamara Žic, stručna suradnica za društvene djelatnosti.

Na početku ovotjednog sastanka, uz ostalo što je Kolegiju prezentirao gradonačelnikov zamjenik Čedomir Miler, odobren je budžet od 10.000,00 kn namijenjen Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir za realizaciju projekta međunarodne razmjene učenika, i to u suradnji s Gradom Rockenhausenom i tamošnjom školom. Iz navedenog iznosa tako će se financirati dnevnice dvama profesorima – voditeljima te džeparci za petnaestero učenika koji će sedam dana boraviti u Njemačkoj, na sjeveru Falačkog Poranja (Rheinland-Pfalz). Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke ECS d.o.o. iz Zagreba, vrijedna 48.960,00 kn, bez PDV-a, za usklađenje poslovanja Grada Krka s Uredbom o zaštiti osobnih podataka, a što bi, naposljetku, trebalo pokazati: koje podatke Grad sakuplja, gdje se oni pohranjuju, kako se upotrebljavaju i da li postoje odobrenja za njihovo korištenje, drugim riječima trenutni stupanj usklađenosti s predmetnom Uredbom te potrebne resurse za realizaciju samog usklađenja.

Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, nastavno na zaključak s prethodnog Kolegija i tada odobrenih 1.000,00 kn za zakup oglasnog prostora u brošuri Igre na sreću, kocka, ovisnost i mladi, budući da je u međuvremenu zaprimljen troškovnik s konkretnim cijenama oglasa, Grad Krk, obzirom na njihovu visinu, odustaje od sufinanciranja ove inicijative Hrvatske sekcije IPA-e (Rijeka).

Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe, u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju pješačke staze u dijelu park-šume Dražica u gradu Krku, kao jedina zaprimljena prihvaćena je ponuda Obrta za građevinarstvo Gratel iz Krasa, s uračunatim PDV-om vrijedna 70.625,00 kn. U nastavku, donesene su odluke o provođenju dvaju javnih natječaja, i to najprije za prodaju k.č. 2736, k.o. grad Krk (z.č. 1849/3, k.o. Krk), prema katastarskom operatu površine od 142 m2, u naravi zemljište (vrt) u starogradskoj jezgri grada Krka procijenjeno na 120,00 EUR/m2, a potom i za prodaju dijela k.č. 3320/1, k.o. grad Krk, površine od oko 200 m2, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište u gradu Krku procijenjeno na 80,00 EUR/m2. Obzirom da postojeći ugovor ističe 13. travnja ove godine, prihvaćen je prijedlog Vladimira Šebelje iz Krka, vl. Uslužnog obrta Žižula Krk, o zaključenju novog jednogodišnjeg ugovora o održavanju spomenika i spomen-obilježja (vezanih uz Narodnooslobodilačku borbu i Domovinski rat) na području Grada Krka, za što je na mjesečnoj razini predviđeno izvajanje od 5.911,25 kn. Usvojen je i prijedlog Komunalnog društva Vecla iz Krka za davanje u zakup jedne uredske prostorije (od 18 m2) što se nalazi na katu zgrade smještene u Ul. Lukobran 5 u gradu Krku.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, prihvaćena je ponuda tvrtke Grego Yachting d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 35.675,00 kn, za izradu jedara tradicijske barke – bragoca Paoline, a koji će biti izvedeni sukladno s propisima o tradicijskoj gradnji, s ručno izvezenim detaljima. S ciljem opremanja novog krčkog kina (u Velikoj gradskoj vijećnici), prihvaćena je ponuda tvrtke Moje karte d.o.o. iz Rijeke koju čine: naknada za nabavu hardvera tj. računala sa softverom, monitora te POS printera za račune i namjenskog printera za karte u iznosu od 15.731,25 kn s PDV-om, te naknada za nabavu softvera tj. uspostavu sustava digitalne platforme za prodaju, izradu web shopa, zajedno sa školovanjem i treningom budućih djelatnika u iznosu od 15.000,00 kn.

Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog vodstva Karate kluba Krk, najavljeno je prikupljanje ponuda za krečenje zidova i plafona jedne od dvorana u Društvenom centru Krku. Pored toga, prihvaćena je zamolba Obrta za ugostiteljstvo La Marinera iz Krka za postavljanje reklamne table na uglu Ul. Stjepana Radića i puta koji vodi prema parkiralištu iza Robne kuće u gradu Krku, za obližnji ugostiteljski objekt.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, analizirani su i prihvaćeni prijedlozi dviju odluka koje će se, u vidu dopune, naći na dnevnom redu nadolazeće sjednice Gradskog vijeća, i to najprije prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka, a potom i radni prijedlog Odluke o oslobođenju Županijske lučke uprave Krk od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju Ribarske luke – produženje i proširenje postojećeg lukobrana i izgradnju benzinske postaje za plovila u Luci Krk (I. faza rekonstrukcije Luke Krk).

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljena obavijest Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) o skorašnjem otvranju ponuda po zaključenom ponovljenom javnom nadmetanju za radove na izgradnji višestambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) u gradu Krku, a koje će se, 05. travnja, održati u prostorijama APN-a. (kv)