KRK – Grad Krk pristupa Europskoj mreži kulturnog turizma (ECTN)  

29. listopada 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

KRK – U uredu gradonačelnika, 28. listopada 2019. godine, održan je 103. sastanak Kolegija kojem su pored Darija Vasilića prisustvovali Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka i Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, zatim Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Igor Hrast, stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Kao uvod u ovotjedni sastanak što je otpočeo rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijim ponuditeljem u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na renoviranju terase ispred Društvenog doma u naselju Skrpčići, pored dvije zaprimljene ponude (Zidarskog obrta Zidar Ivo iz Vrha i Obrta za završne građevinske radove i niskogradnju Škarpelin iz Brsca), izabran je Obrt za završne građevinske radove i niskogradnju Škarpelin iz Brsca, s ponudom čija vrijednost iznosi 115.400,00 kn. Također, po provedenom postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji križanja Kvarnerske ulice i Ul. Lina Bolmarčića, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Dario d.o.o. iz Krka, s uračunatim PDV-om vrijedna 474.052,00 kn. Donesena je i odluka o početku postupka jednostavne nabave za ustupanje radova na uređenju poljskog puta na području naselja Linardići (Put Praputne na more), dugačkog 450,0 metara i širokog 3,0 metra. Predmetni radovi procijenjeni su na 80.500,00 kn. Pored toga, najavljeno je kako će za poslovni prostor u gradskom vlasništvu lociran u prizemlju zgrade smještene na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku, s ciljem davanja u zakup, u prvoj polovici naredne godine biti raspisan natječaj.

Raspravljajući o predmetima Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda Bravarsko-građevinskog obrta Colić iz Bajčića, s uračunatim PDV-om vrijedna 6.250,00 kn, za izradu i montažu okretne rampe za ograničenje prolaska kampera u uvali Čavlena, s time da je realizacija ove investicije najavljena za proljeće naredne godine. Uz to, usvojena je i ponuda tvrtke Senta d.o.o. iz Križevaca, s uračunatim PDV-om vrijedna 43.750,00 kn, radi nabave dvaju rashladnih odra za potrebe Gradskog groblja Krk i Mjesnog groblja Vrh.

Krk

Krk

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, usvojen je prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Krka za 2020. godinu, a kojim se ukupan prihod planiran u iznosu od 25.000,00 kn namjenjuje: (1) ulaganju u program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta (5.000,00 kn) te (2) ulaganju u program uređenja poljskih (poljoprivrednih) putova (20.000,00 kn). Također, razmotren je i radni prijedlog Pravilnika o korištenju sustava video nadzora Grada Krka. A nakon što je usvojen prijedlog Plana digitalne transformacije Grada Krka, prihvaćena je ponuda tvrtke Apsalon strategija d.o.o. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 60.000,00 kn, za uslugu pružanja tehničke pomoći u provedbi Strategije pametnog Grada Krka, odnosno samog Plana kao njezinog provedbenog akta, a kojeg možete preuzeti: ovdje. OPG-u Matko Žderić iz Ploča dana je suglasnost za prodaju mandarina na gradskom štandu neposredno pred ulazom u Veliki park u gradu Krku (ispod koprivića), i to od danas pa sve do 01. prosinca ove godine, triput tjedno, bilo kojeg dana izuzev subote.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za gospodarstvo, predstavljeno je sudjelovanje Grada Krka na ovogodišnjoj, 12. po redu Međunarodnoj konferenciji za kulturni turizam Europe (12th International Conference for Cultural Tourism in Europe) koja se u španjolskom gradu Granadi, između 23. i 26. listopada, odvijala na temu Kultura i nasljeđe za odgovorne, inovativne i održive turističke akcije (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions). To je događanje priređeno pod pokroviteljstvom Europske mreže kulturnog turizma (ECTN), a uz prezentacije gradova svih sudionika konferencije, otvorena je i mogućnost učlanjenja u spomenutu asocijaciju što njezinim članovima omogućava apliciranje na natječaje različitih fondova u okviru programa kojima se (su)financira kulturni turizam (poput Interreg, Horizon ili Erasmus platformi). U Španjolskoj je tako prezentacijom pod nazivom Valorizacija i predstavljanje kulturne baštine grada Krka: Kreiranje turističkog brenda, predstavljeno nekoliko projekata vezanih uz prezentaciju i valorizaciju krčke kulturne baštine, i to počevši od Priče o Krku (Story of Krk) kao internetske baze kojom su objedinjeni podatci o gradskom materijalnom (spomeničkom) i nematerijalnom nasljeđu, preko recentnih hortikulturnih zahvata, zajedno s inicijativom vezanom uz definiranje standarda urbane opreme u zaštićenom području, pa sve do projekta uređenja budućeg gradsko-dijecezanskog muzeja kojim će, na inovativan način, biti ispričana priča o bogatoj povijesti grada Krka. Nastavno na sve to, u namjeri što intenzivnijeg povlačenja sredstava iz europskih fondova, prihvaćena je inicijativa za učlanjenjem Grada Krka u Europsku mrežu kulturnog turizma (ECTN).

(kv)