KRIZNI EKO STOŽER: NE OTVARAJTE VRATA MARIŠĆINE!

14. srpnja 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Marišćina

Marišćina

VIŠKOVO -Krizni Eko stožer Marinšćina poslao je priopćenje za javnost koje prenosimo u cijelosti:

Pred vijećnicima ovog Općinskog vijeća Općine Viškovo, koalicije SDP-PGS-SDSS-HSU koalicije Sanjina Mladenića, Daliborke Udović, Jagode Dabo, Melite Raukar, Isaka Jaganjca, Ivice Šanka, Gorana Jankovića, Dijane Perić Tatalović, koalicije HDZ-HSS Marine Tomić Pujić, Jelene Balen, Matea Rajkovače, Ervina Tomića, Duška Brkića, Miroslava Mirnića, nezavisne Ksenije Žauhar i AM Bojana Kurelića, donošenje je važne i sudbonosne odluke o budućnosti života nas i naših potomaka u Viškovu.

Upravo ovi članovi Vijeća imaju važnu i odgovornu moralnu i ljudsku dužnost odlučiti o budućnosti našeg kraja, daljnjoj devastaciji i kvaliteti života i zdravlja naših mještana. Prijedlogom Odluke o II. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3) nastavlja sa devastacija i loša kvaliteta života u Viškovu i otvara put za dovođenje novih „prljavih“ tehnologija i djelatnosti u Viškovo. Iako Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina radi ilegalno, jer je riječki Upravni sud presudom poništio okolišnu dozvolu centra, Načelnica, Sanja Udović, za 26. sjednicu Općinskog vijeća Viškovo, sazvanu za 11.srpanj 2019. predlaže da Vijeće usvoji Odluku o donošenju II izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina kojom bi se gospodarska djelatnost na Marišćini proširila na gradnju građevina za gospodarenje otpadom i površina za odlaganje i oporabu mineralnih sirovina i drugog. Kraj tri primitivna deponija zar nam trebaju nove neodržive tehnologije i djelatnosti; energana, spalionica… ?

Općinsko vijeće Općine Viškovo doneslo je na svojoj 15. sjednici od 19. listopada 2018. godine Zaključak kojim se od nadležnih institucija traži zatvaranje ŽCGO Marišćina.

Prihvaćanjem ovakvo predložene Odluke Načelnice o donošenju II. Izmjena i dopuna UPU RZ Marišćina, Vijeće bi prihvatilo izgradnju novih postrojenja za gospodarenje otpadom na području naše Općine, a time i nemogućnost realizacije donesenog Zaključka.

Na ovaj prijedlog Odluke Načelnice o gradnji novih građevina za gospodarenje, odlaganje i oporabu otpada pristigao je amandman vijećnice Mirne Međimorec, članice Kriznog Eko Stožera Marišćina, kojim se briše komunalna djelatnosti građevina za gospodarenje otpadom i građevine/površine za odlaganje i oporabu mineralnih sirovina i drugog. Sukladno EU direktivama, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Planu gospodarenja otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom jasno je definirano na koji način se treba gospodariti otpadom. U hijerarhiji gospodarenja otpadom prvenstvo ima odvajanje sirovina iz otpada već na kućnom pragu, a naročito biootpada, kao najproblematičnije komponente komunalnog otpada, dok je spaljivanje i odlaganje otpada na dnu hijerarhije gospodarenja otpadom. Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina oštro se protivi izgradnji novih građevina i površina za odlaganje komunalnog otpada, naročito spalionica i energana, koje doprinose linearnom, neodrživom gospodarenju otpadom, za koji je potrebno pomiješano smeće, što doprinosi uništavanju prirodnih resursa, proizvodnji stakleničkih plinova, klimatskim promjenama i daljnjem zagađenju okoliša i vode, te ugrozi života i zdravlja ljudi, stoji u priopćenju kojeg potpisuje Josip Begonja u ime Krizng Eko stožera Marinšćina.