Kreće izdavanje kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje zabilježeno kamerama

17. kolovoza 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – Od 15. kolovoza krenula je puna implementacija sustava za nadzor nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila Grada Rijeke, što znači da se počinju izdavati kazne za prekršaje evidentirane kamerama za nadzor prometa postavljenim na pet lokacija u središtu grada.

Grad Rijeka je nabavio kamere s ciljem povećanja sigurnosti prometa i smanjenja broja prekršaja koje usporavaju regularan tok prometa na ključnim punktovima grada, odnosno sa željom prvenstveno djelovati preventivno, a ne represivno na građane u cilju promjene višegodišnjih loših navika.

Novi sustav integralni je dio sustava prometnih prekršaja Direkcije za prometno redarstvo. Sustav funkcionira na način da postavljene kamere automatski i u realnom vremenu, od 0 do 24 sata, evidentiraju i dokumentiraju zaustavljanja vozila kroz stvaranje vizualnih zapisa. Ovaj jedinstveni „pametni“ sustav automatski očitava registarsku oznaku, vrijeme trajanja parkiranja te samo vozilo u prekršaju u zadanim parametrima. Nakon toga prometni redari odlučuju je li riječ o prekršaju te u tom slučaju kroz korištenje policijske baze podataka dolaze do vlasnika vozila na čiju kućnu adresu stiže obavijest o učinjenom prekršaju te zahtjev za dostavom podataka o počinitelju. Počinitelji mogu izvršiti uvid u zapis prekršaja te predati podatke u Direkciju za prometno redarstvo.

Među prometne prekršaje klasificirani su parkiranje na nogostupu, parkiranje na autobusnim stajalištima, parkiranje na mjestima rezerviranim za dostavu, parkiranjem u raskrižju i slična ponašanja, čije novčane kazne mogu iznositi od 300 do 700 kuna.

Kamere su postavljene na najfrekventnijim lokacijama u gradu koje bilježe najveći broj prekršaja – na križanju ulice Riva i Splitske ulice, na križanju ulice Riva Boduli i ulica Riva te lvana Zajca, u Ulici lvana Zajca (kod HNK lvan pl. Zajc), u Ulici Fiumara te u Adamićevoj ulici (u blizini Jadranskog trga).

Sustav je s testnim radom započeo krajem lipnja, a u mjesec i pol probnog razdoblja evidentirano je prosječno između 150 i 200 prekršaja dnevno.