KRČKI INSAJDER – natječaj javnih potreba od 2.345.000 kuna

9. prosinca 2019. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Darijo Vasilić sa suradnicima

Darijo Vasilić sa suradnicima

KRK – U uredu gradonačelnika, 09. prosinca 2019. godine, održan je 109. sastanak Kolegija kojem je pored Darija Vasilića prisustvovao i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, nazočni su bili: Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Antonela Mahulja, stručna suradnica za investicije i razvoj, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Mladena Matejčić, viša stručna referentica.

Na početku ovotjednog sastanka, razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnostiprihvaćen je prijedlog Javnog poziva za financiranje javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu, s time da se njegova objava na internetskim stranicama Grada Krka očekuje već 20. prosinca, dok će se prijedlozi programa i projekata zaprimati mjesec dana od datuma objave natječaja (točnije, do 21. siječnja naredne godine), i to uvažavajući sljedeća prioritetna područja: (1) razvoj sporta i rekreacije, (2) promicanje kulture, (3) promicanje tehničke kulture, (4) socijalno-humanitarni rad, (5) razvoj poljoprivrede i (6) građanske inicijative. Pravo sudjelovanja na ovome natječaju imaju udruge i druge organizacije civilnog društva sa sjedištem na području grada i otoka Krka te ostale civilne organizacije registrirane na području Republike Hrvatske, ako imaju članove s prebivalištem na području Grada Krka. Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 2.345.000,00 kn, s time da se razvijanju sporta i rekreacije namjenjuje budžet od 1.120.000,00 kn, promicanju kulture 560.000,00 kn, promicanju tehničke kulture 155.000,00 kn, socijalno-humanitarnom radu 280.000,00 kn, razvijanju poljoprivrede 180.000,00 kn i građanskim inicijativama 50.000,00 kn. U odnosu na prethodni Javni poziv, novost se ogleda u uvođenju dodatnog priloga: Uputa za prijavitelje, a koji će uz javni poziv biti objavljen zajedno s prijavnim obrascima i svom ostalom natječajnom dokumentacijom.

Stolnoteniskom klubu Malinska-Dubašnica iz Malinske dana je suglasnost za prenamjenu sredstava, natječajem, osiguranih u ovogodišnjem Proračunu Grada Krka. Tako je uz predočene dokaznice o namjenski utrošenim sredstvima za realizaciju ovogodišnjih programa, 7.780,00 kn, s pozicije – oprema i roba, prebačeno na poziciju – ostali troškovi. Međutim, davanje suglasnosti Udruzi maslinara Drobnica iz Krka, također, za prenamjenu sredstava, natječajem, osiguranih u ovogodišnjem Proračunu Grada Krka, odgođeno je do zaprimanja izvješća o realiziranim troškovima vezanim uz tri programa (Certificiranje maslinovog ulja, Drobnica fest 2019. i edukaciju predstavnika otočnih OPG-ova), i to s priloženim dokaznicama. Udruzi Kreativni Krk odobren je budžet od 30.000,00 kn za realizaciju (glazbenog) programa dviju nadolazećih manifestacija (14. i 21. prosinca) u sklopu ovogodišnjeg Adventa na Placi. Riječkom Hospiciju Marije Krucifikse Kozulić odobrena je godišnja potpora u iznosu od 15.000,00 kn, kojom se, kao i dosad, pomaže rad ove ustanove, koja kao jedina takvog tipa u Hrvatskoj, pruža uslugu smještaja i zdravstvenu skrb bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti. Mjesnom odboru Kornić dodijeljena je potpora u vrijednosti od 3.000,00 kn za organizaciju manifestacije Advent na Korniću, a čije je održavanje najavljeno za petak, 13. prosinca.

U postupku rješavanja predmeta Imovinsko-pravne službe, najpovoljnijom ponudom u postupku jednostavne nabave usluge održavanja gradskog informacijskog sustava u 2020. godini, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Infoprojekt d.o.o. iz Rijeke, s uračunatim PDV-om vrijedna 223.500,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave tehničkih i poslovnih usluga za potrebe Grada Krka u 2020. godini, pored tri zaprimljene ponude (Eko projekt d.o.o. iz Rijeke; Edo Hero, ovlašteni ing. građ.; Marinko Capić, ovl. ing. građ.), najpovoljnijom, s obzirom na vrijednosti iz analiziranih cjenika, prihvaćena je ona ovlaštenog građevinskog inženjera Eda Hera. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave usluge stručnog građevinskog nadzora za potrebe Grada Krka u 2020. godini, pored tri zaprimljene ponude (Eko projekt d.o.o. iz Rijeke; Edo Hero, ovlašteni ing. građ.; Marinko Capić, ovl. ing. građ.), najpovoljnijom, s obzirom na vrijednosti iz analiziranih cjenika, prihvaćena je, također, ona ovlaštenog građevinskog inženjera Eda Hera. U postupku jednostavne nabave usluge provođenja stručnog nadzora nad održavanjem zelenih površina na području Grada Krka u 2020. godini, kao jedina zaprimljena, prihvaćena je ponuda tvrtke Studio Perivoj d.o.o. iz Malinske, s uračunatim PDV-om vrijedna 97.500,00 kn. Po provedenom postupku jednostavne nabave uredskog materijala za potrebe Grada Krka u 2020. godini, pored dvije zaprimljene ponude (Narodne novine d.d. iz Zagreba; Arpa promet d.o.o. iz Rijeke), povoljnijom je prihvaćena ona tvrtke Narodne novine d.d. iz Zagreba, s uračunatim PDV-om vrijedna 79.522,00 kn. Uz to, donesene su i dvije odluke o skorašnjem raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u gradskom vlasništvu, i to: prva, za prostor od 34,60 m2 koji se nalazi u prizemlju zgrade smještene na adresi Trg sv. Kvirina 1 u gradu Krku, s utvrđenom galerijskom djelatnošću i mjesečnom zakupninom od 152,24 EUR te druga, za prostor od 23,00 m2 koji se nalazi na polukatu zgrade smještene na adresi Dr. Dinka Vitezića 1 u gradu Krku, s utvrđenom uredskom djelatnošću tijela državne uprave i mjesečnom zakupninom od 126,50 EUR.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, najprije je verificirana Dopuna Registra nerazvrstanih cesta Grada Krka, čija je izrada bila povjerena Geodetskom zavodu Rijeka d.o.o. iz Rijeke. Pored toga, prihvaćen je projekt Rekonstrukcije dijela Plavničke ulice (od kbr. 24 – 48) i dijela Ul. Mali Kartec do raskrižja s Paškom ulicom u gradu Krku, a što ga potpisuje tvrtka GPZ d.d. iz Rijeke. Također, analiziran je i usvojen njegov financijski okvir kojim se predmetna investicija procjenjuje na 623.815,67 kn s uračunatim PDV-om. Nadalje, razmotren je izvedbeni projekt uređenja (rekonstrukcije) javne površine u starogradskoj jezgri grada Krka (koja obuhvaća: (1) Ul. Biskupa Antuna Mahnića, (2) Trg Kamplin i (3) Ul. Nadbiskupa Alojzija Stepinca), a što ga potpisuje Arhitektonski biro Turato d.o.o. iz Rijeke. S obzirom na to da je riječ o (dugoročnoj) investiciji koja će biti realizirana u tri faze, analiziran je i prihvaćen troškovnik prve, a kojim se uređenje (rekonstrukcija) Ul. Biskupa Antuna Mahnića procjenjuje na 1.114.689,78 kn s uračunatim PDV-om. Ta procjena podrazumijeva pripremne radove za izvedbu opločenja, zatim kameno opločenje i izvedbu oborinskih kanala. A za obje netom spomenute investicije najavljeno je i otvaranje postupaka nabave.