KRČKI INSAJDER: dvije stipendije polaznicima poslijediplomskih studija

4. svibnja 2021. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab
Krk

Krk

KRK – U Malenoj gradskoj vijećnici, 03. svibnja 2021. godine, održan je 168. sastanak Kolegija u čijim su raspravama, pored gradonačelnika Darija Vasilića, sudjelovali njegov zamjenik Čedomir Miler i Josip Brusić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka.

Pored njih, o temama iz dnevnog reda, također, su kazivali: Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Đimi Skomeršić, stručni suradnik za komunalne poslove i komunalni doprinos, Andreana Gluvaković, stručna suradnica za društvene djelatnosti i Natalija Rakić, stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekata, dok je bilježenje povjereno: Mladeni Matejčić, višoj stručnoj referentici.

Na početku ovotjednog sastanka, tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za društvene djelatnosti, donesena je Odluka o dodjeli stipendija polaznicima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2021./2022. Naime, na prethodno raspisan natječaj prispjele su tri zamolbe, s time da će stipendiju, u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kn, tijekom narednih devet mjeseci primati: J. B. iz Pinezića, polaznica prve godine poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rada i socijalne politike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te K. K. iz Krka, polaznik treće godine poslijediplomskog doktorskog studija Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Nadalje, prihvaćena je inicijativa Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir iz Krka da se Grad Krk, svojom potporom, uključi u obilježavanje stogodišnjice srednjoškolskog obrazovanja na otoku Krku kojim povodom će se na pročelje škole postaviti spomen-ploče. Temeljem Odluke o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, usvojen je prijedlog da se članovima učeničke ekipe koja je sudjelovala na Državnom natjecanju iz vjeronauka, kao i njihovoj mentorici, osigura novčana nagrada u vrijednosti od 500,00 kn.

Razmatrajući predmete Odsjeka za gospodarstvo, predstavljeno je fotografsko izvješće izvedenog stanja tvrtke Motiv d.o.o. iz Rijeke vezano uz netom realiziranu sanaciju krova (pokrova i limarije) velike četvrtaste kule smještene na Veloj placi. Ti su radovi provedeni s ciljem sprječavanja prokišnjavanja u unutrašnjost građevine, i kao takvi predstavljaju preduvjet za najavljene radove u interijeru. Pored toga, prihvaćena je ponuda Obrta za usluge Infinitas-sport iz Krka, vrijedna 8.900,00 kn, za uređenje/čišćenje/markiranje dijelova dviju pješačkih staza: Camino Krk i Put Lokve.

U postupku rješavanja predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, sukladno Planu rada održavanja javne rasvjete Grada Krka za 2021. godinu, prihvaćena je ponuda tvrtke V.R. 20 j.d.o.o. iz Matulja, s uračunatim PDV-om vrijedna 34.375,00 kn, za farbanje 40 stupova javne rasvjete, i to: 29 stupova visokih pet metara te 11 stupova tipa Grič od lijevane gize. V. T. iz Krka dana je suglasnost za korištenje javne površine (uz zid) na adresi J. J. Strossmayera 30 u starogradskoj jezgri grada Krka, radi postavljanja nekolicine stolova i stolica za potrebe terase ugostiteljskog objekta Mali nono, a što će biti regulirano Ugovorom o zakupu javne površine. Mjesnom odboru Milohnići dana je suglasnost za nabavu 90 m3 jalovine s prijevozom radi sanacije makadamskih cesta unutar građevinskih područja naselja Linardići, Milohnići i Brzac. Na inicijativu istog Mjesnog odbora, za ovu godinu odobreno je 50 posto troškovnikom predviđene vrijednosti radova, točnije iznos od 112.500,00 kn s uračunatim PDV-om, za realizaciju II. faze uređenja poljskog puta Put Praputne na more (dugog 850 m i širokog 3 m) koji se nalazi na području naselja Linardići. Vezano uz tu investiciju, najavljeno je provođenje postupka nabave. Na prijedlog Mjesnog odbora Poljica, prihvaćena je ponuda tvrtke Dabiskop d.o.o. iz Nenadića, vrijedna 25.800,00 kn bez PDV-a, za sanaciju makadamskog puta, u dužini od 2.750 m, koji od naselja Poljica vodi do uvale Čavlena. Uz to, na zahtjev istog Mjesnog odbora, prihvaćena je ponuda Obrta Agro iz Nenadića, s uračunatim PDV-om vrijedna 6.250,00 kn, za uređenje javne cisterne u naselju Nenadići.

Tijekom rasprave o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na znanje je primljeno stručno mišljenje tvrtke Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonošca o Urbanističkoj studiji za k.č. 1139/1, 1139/2 i 1139/3, sve k.o. Krk, kojom se planira izgradnja hotela s pratećim sadržajima i privatne dentalne klinike u službi samog hotela. To će mišljenje biti proslijeđeno predlagatelju Urbanističke studije, u namjeri da se projekt prilagodi navodima iz stručnog mišljenja.

Razmatrajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka dana je suglasnost za održavanje znanstveno-stručnog skupa Danuncijada na otoku Krku u Velikoj gradskoj vijećnici, i to u subotu 05. lipnja 2021. godine, uz strogo poštivanje svih epidemioloških mjera koje će tada biti na snazi. (Zadaća ovog znanstvenog projekta jest prikazati društveno-političke okolnosti i događaje u gradu Rijeci i na otoku Krku uoči i nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije, dolazak talijanske vojske te okupaciju od strane Gabriela D’Annunzija i njegovih ardita, zatim prezentirati vlast D’Annunzija u gradu Rijeci i njegov konačni odlazak s Kvarnera u siječnju 1921. godine.)