Krčanima predstavljena priča o Caminu i njegovoj otočnoj inačici

23. veljače 2020. | Kategorija: Krk, Lošinj, Cres, Rab

KRK – U Velikoj gradskoj vijećnici, u zajedničkoj organizaciji Turističke zajednice Grada Krka i agencije Radionica ideja, pred pedesetak okupljenih otočana, održano je predstavljanje turističkog projekta Camino Krk, za kojim je, uslijedila radionica na kojoj se dionike turizma educiralo o povećanju zarade posredstvom mogućnosti što ih pruža digitalni marketing.

Predstavljanje Camina i njegove otočne inačice, uz uvod što ga je iznijela Nataša Jurina, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Krka, povjereno je Vedranu Praženu, tajniku Bratovštine sv. Jakova, s kojim su Krčani, još u jesen prošle godine, krenuli u realizaciju ove svakako vrijedne i zanimljive inicijative.

Ovom prigodom, uvodi Jurina, pozivam sve vas okupljene da se priključite u realizaciju projekta Camino Krk, jer u suprotnom on ne može opstati na pravi način, a upravo nam izlaganja i radionice poput ovih pomažu da u cijelosti definiramo to kako ovaj turistički proizvod vidimo na našem otoku i gdje želimo da on bude narednih godina. Radi se o zaista kompleksnoj i dugoročnoj inicijativi, ali uz podršku Bratovštine Sv. Jakova i svih dionika turizma, vjerujem da ćemo se u kratko vrijeme, kao otok, uspjeti pozicionirati na europskoj mapi Camino destinacija i stvoriti jednu lijepu priliku za produljenje turističke sezone, i to u duhu održivog razvoja i promocije lokalnih vrijednosti, zaključuje Jurina.

Camino de Santiago, tumači Pražen, predstavlja mrežu hodočasničkih putova prema svetištu u Galiciji (sjeverozapadna Španjolska) – Santiagu de Composteli gdje se nalazi grobnica sv. Jakova apostola. Godine 1987. Vijeće Europe toj je mreži dodijelilo titulu Glavne ulice Europe, da bi UNESCO, 1993., njezin španjolski i francuski dio proglasio svjetskom kulturnom baštinom. Međutim, mreža Camino putova prostire se duž čitave Europe, a Hrvatska je gotovo jedina europska zemlja, koja, unatoč bogatoj hodočasničkoj tradiciji, još uvijek nema označenu rutu putova prema Santiagu. Sama priča o Caminu, dodaje Pražen, krenula je još u 9. stoljeću, a danas se, nakon Rima i Jeruzalema, upravo Santiago može pohvaliti naslovom jednog od najpopularnijih katoličkih svetišta. Naime, nakon pronalaska grobnice sv. Jakova, sve se razvijalo jako brzo, tako da se već 1140. godine publicira prvi turistički vodič Codex Calixtinus, a nakon 1203. godine, o čemu govore i povijesni izvori, nailazimo na organizirane bratovštine, čak i u Hrvatskoj, koje pomažu hodočasnicima na njihovom putu u Santiago. Ova se priča u Europi razvijala sve do reformacije kada je gotovo zamrla, međutim 80-ih godina prošlog stoljeća krenulo se s obnovom tradicije, što je rezultiralo činjenicom da Camino rutu danas propješači oko 350.000 (registriranih) hodočasnika. Revitalizacijom bogate hodočasničke tradicije u Hrvatskoj, nastavlja Pražen, bavi se Bratovština sv. Jakova, osnovana s ciljem promicanja hodočašća u Santiago, a koja je 2017. godine postala dijelom Nadbratovštine Sv. Jakova, kao krovne asocijacije koja okuplja sve udruge/bratovštine vezane uz Camino iz cijelog svijeta. Jedna od primarnih nakana tog udruženja ogleda se u obnovi hrvatske mreže Camino putova, s time da je prvi uz to vezan projekt, zahvaljujući suradnji s Turističkom zajednicom Grada Krka, upravo Camino Krk, koji predstavlja jednu od sekcija hrvatske mreže Camino putova. Riječ je o kružnoj ruti (Krk – Punat – Omišalj – Dobrinj – Vrbnik – Baška – Kornić) koja obuhvaća čitav otok i koja broji oko 107 kilometara, a završava s crkvom sv. Jakova u Korniću. Stoga, ovom je prigodom važno najaviti dvije ovogodišnje manifestacije, prvu između 20. i 26. travnja koju će pratiti međunarodni okrugli stol na temu Camina, i drugu, između 05. i 11. listopada, u sklopu koje će biti organiziran i Planinarski križni put. Nastavno na to, već od sljedećeg tjedna, zaključuje Pražen, krenut će kontinuirana marketinška kampanja kako bismo sve one koji su zainteresirani za Camino pozvali da dođu na Krk, s time da će se kampanja provoditi putem društvenih mreža i webova, a bit će usmjerena prema ciljanim skupinama na Krku najbližim turističkim tržištima.