KRALJEVICA – zatvaranje ceste zbog izgradnje parkirališta Fortica

21. travnja 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

radovi_na_cesti_znakKRALJEVICA – Zbog izvođenja radova na izgradnji parkirališta Fortica i održavanju ceste uz parkiralište Fortica za sav promet biti će zatvoren završetak ulice Obala Kralja Tomislava, nerazvrstana cesta KRA-19,  u razdoblju od tri mjeseca.

Radovi će se izvoditi na katastarskim česticama k.č. 112(novoformirana 112/2), 114 i 4130/1 k.o. Kraljevica, u blizini kućnih brojeva 1, 1A i 2. Radovi obuhvaćaju sanaciju postojeće ulice kako bi bila u mogućnosti primiti dvosmjerni promet (širina kolnika: 2×2.75 m), izgradnju sustava oborinske odvodnje uz korištenje slivnika i upojnog bunara, izgradnju okomitog parkirališta s 20 parkirnih mjesta za osobna vozila, zaštitu pokosa uz parkiralište pomoću potpornih gabionskih zidova, izmještanje vodovoda unutar zahvata, te odgovarajuće hortikulturno uređenje okoliša. Planiranim zahvatom je obuhvaćena sanacija postojeće ceste u duljini 80 metara i izgradnja parkirališta ukupne duljine 60 metara. Ukupna površina zahvata iznosi 765 metara kvadratnih.

Obim radova je takav da nije moguće osigurati slobodan prolaz vozila, te je iz navedenog razloga predviđeno privremeno zatvaranje završetka ulice Obala Kralja Tomislava za sva vozila osim za vozila gradilišta u periodu dok traju radovi. Privremenom regulacijom prometa, Centru za rehabilitaciju Fortica (kućni broj 1), te kućnom broju 2. pristup će biti omogućen ulicom Obala Kralja Tomislava prethodnim preusmjeravanjem prometa zaobilaznim putem ulicom Rovina.

(kv)