KRALJEVICA POVEĆALA POTPORU ZA NOVOROĐENE

10. siječnja 2020. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

beba dijete roditeljiKRALJEVICA – Za djecu rođenu od 01.01.2020. godine, Grad Kraljevica isplaćivati će potporu temeljem osiguranih sredstva u Proračunu Grada Kraljevica za 2020. godinu.

Novčani iznos za potporu za novorođenu djecu utvrđen je u visini od 2.500,00 kuna za dijete. Pravo ostvaruju roditelji, odnosno posvojitelji ili skrbnici sa stalnim prebivalištem na području Grada Kraljevice, a može se ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta. U slučaju da u trenutku rođenja djeteta samo jedan roditelj odnosno posvojitelj ili skrbnik ima prebivalište na području Grada Kraljevice, može ostvariti pomoć u visini polovine iznosa. Ukoliko roditelji, odnosno posvojitelji ili skrbnici u trenutku rođenja djeteta nisu imali prijavljeno prebivalište na području Grada Kraljevice, dužni su dostaviti dokaz da pravo utvrđeno ovom Odlukom nisu ostvarili na području jedinice lokalne samouprave na kojoj su imali prebivalište. Da bi ostvario navedeno pravo roditelj, odnosno posvojitelj ili skrbnik podnosi Upravnom odjelu za financije, lokalnu samoupravu i EU fondove zahtjev za isplatu novčane naknade.

Uz zahtjev podnositelj je dužan priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava. Obrasci zahtjeva na kojima je navedena dokumentacija koju podnositelj zahtjeva treba dostaviti mogu se preuzeti sa internetske stranice Grada Kraljevice ili neposredno u prostorijama Upravnog odjela za financije, lokalnu samoupravu i EU fondove. Novčana sredstva za potporu za novorođenu djecu osiguravaju se u Proračunu Grada Kraljevice, a ostvaruju se direktnom uplatom na račun Korisnika prava. (kv)