KRALJEVICA – podjela individualnih spremnika za vrijedne vrste otpada

23. kolovoza 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

smeće kontejner otpadKRALJEVICA – KD Čistoća d.o.o. u sklopu mjesečnih računa poslala je Pozive za preuzimanje individualnih spremnika za prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada: plavi spremnik za papir i karton te žuti spremnik za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Spremnike je moguće preuzeti radnim danom od 10:00 do 17:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati, prema sljedećem rasporedu:

  • Od 30.08. do 11.09.2021. na lokaciji Dom kulture i sporta, Kraljevica, Strossmayerova 29, za korisnike s područja Kraljevice i Bakarca,
  • Od 13.09. do 18.09.2021. na lokaciji Društveni dom “Ivica Turina”, Šmrika, Burićeva 38, za korisnike s područja Šmrike, Križišća, Velog Dola i Malog Dola.

Prilikom preuzimanja spremnika potrebno je imati ispunjeni kupon koji je dostavljen korisnicima na njihovu kućnu adresu. O početku korištenja spremnika građani će biti pravovremena obaviješteni.

Više detalja na poveznici: https://cistocarijeka.hr/obavijest-o-preuzimanju-individualnih-spremnika-za-vrijedne-vrste-otpada-na-podrucju-grada-kraljevice/