KRALJEVICA – Dodijeljene stipendije izvrsnim učenicima i studentima

9. prosinca 2018. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

stipendije-2018 kraljevicaKRALJEVICA – U Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice u sklopu proslave Dana Grada Kraljevice, Mikuljne 2018., upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Kraljevice.

Stipendije su dodijeljene svima čije su prijave zadovoljile tražene kriterije. U proračunu Grada Kraljevice za 2019. godinu osigurano je za učeničke i studentske stipendije 105 tisuća kuna te je dodijeljena 21 učenička i 14 studentskih stipendija. Učenici će primati stipendiju od 400 kuna mjesečno, a studenti 500 kuna mjesečno do kraja školske odnosno akademske godine.

Stipendije za školsku godinu 2018./19. dodijeljene su sljedećim učenicima:
GABRIEL DRENIK, LUCIJA TOMIĆ, KATARINA JURIČIĆ, ANJA BARŠIĆ, LUCIJA HEFLER, EMA CIFREK, LORENA NEMČIĆ, ELA MALJKOVIĆ, LOVRO ŠUPRAHA, BORNA ZNAMENAČEK, ANDRO DEPEDER, MARIO CEROVIĆ, KATARINA JUREŠA, STELA KIRAC, MARTA PEŠUT, GORANA DJURIĆ, MAJA PEŠUT, MIA VELEPIČ, NIKA RADOVIĆ, LEON DIZDAREVIĆ I MIRJANA BABIĆ.

Stipendije za akademsku godinu 2018./19. dodijeljene su sljedećim studentima:
LORENA BRUKETA, SILVIJA VULINOVIĆ, KRISTIJAN JERČINOVIĆ, IVANA BUDISAVLJEVIĆ, ANI PERUŠIĆ, JELENA PETEK, KRISTIJAN VULINOVIĆ, BRUNO BAKIĆ, DORIS TOIĆ, MATEA PEŠUT, MORENA DEVČIĆ, KORINA AŽIĆ, DORIAN DIZDAREVIĆ I HAMZALIJA SULJIĆ.

Svečanom potpisivanju ugovora prisustvovali su Gradonačelnik Dalibor Čandrlić, zamjenica gradonačelnika Paula Vučković i predsjednica Gradskog vijeća Vesna Špalj.

Zamjenica gradonačelnika je čestitala svim učenicima i studentima i zaželjela im mnogo uspjeha u daljnjem školovanju. „Donijeli smo odluku da se za sve koji zadovoljavaju kriterije, bez obzira koliko vas ima, osiguraju sredstva za stipendije. Potpisano je 35 ugovora o stipendiranju, što je ujedno i najveći broj ikada dodijeljenih stipendija.“

Ponosni smo na Vas, Vaš uspjeh i Vaš rad koji je rezultirao dobivanjem ove stipendije. Grad se trudi što više ulagati u mlade, jer su mladi naša budućnost” poručio je gradonačelnik Dalibor Čandrlić.