KRALJEVICA – Pokrenut je postupak javne nabave za obnovu Trga Zrinski – Izvođenje građevinskih radova

3. veljače 2022. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Do sljedećeg ljeta novi atrij kaštela Zrinski - Grad KraljevicaKRALJEVICA – Grad Kraljevica je na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio dokumentaciju za postupak nabave „OBNOVA TRGA ZRINSKI – Izvođenje građevinskih radova“.

Predmet ove nabave je izvođenje građevinsko obrtničkih, elektro i hidroinstalacijskih radova na uređenju velikog dvorišta Starog grada Zrinskih u Kraljevici te konzervatorsko-restauratorskih radova na uređenju kamene plastike grla bunara smještenog u prostoru dvorišta.

Projekt obnove trga je sastavni dio Projekta „Povežimo se baštinom“ (KK.06.1.1.11.0001.) realiziranog unutar ITU mehanizama Urbane aglomeracije Rijeka, sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Europski strukturni i investicijski fondovi te Operativni program konkurentnost i kohezija.

Ponude se prikupljaju do 18. veljače do 12:00 sati. Uvjeti natječaja i sva potrebna dokumentacija mogu se preuzeti sa stranica EOJN.