Kostrenski kapetani na čelu Zajednice hrvatskih udruga pomorskih kapetana

6. ožujka 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

kostrena kapetaniKOSTRENA – Na godišnjoj skupštini održanoj u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji, Udruga pomorskih kapetana Kostrene preuzela je jednogodišnje predsjedanje Zajednicom hrvatskih udruga pomorskih kapetana koju tvori sedam stalnih članica i dvije pridružene. Za predsjednika u ovom mandatu izabran dr.sc. Darko Glažar, zamjenik je kap. Mladen Vičević, a tajnik kap. Igor Stipanović.

Novoizabrani predsjednik dr.sc. Darko Glažar najavio je plan rada, a među najznačajnijim aktivnostima istaknuta je organizacija godišnje skupštine europske udruge pomorskih kapetana- CESMA, koja će se slijedeće godine održati u Rijeci, upravo u godini projekta europska prijestolnica kulture Rijeka 2020. Udruga će kao partner sudjelovati u procesu obrazovanja naših pomoraca kako bi im se osigurala konkurentna pozicija na tržištu i kroz svoje međunarodne suradnje s različitim strukovnim udruženjima pomagati pri ukrcaju naših pripravnika na brodove. Kroz svoj rad, zalagat će se za prava pomoraca kao i bolje uvjete rada i života, dosljedno promicati pomorsku tradiciju i biti potpora u njezinom očuvanju, pri čemu važnu ulogu imaju pomorski muzeji poput onog koji se planira osnovati u Kostreni. (kv)