KOSTRENA – Kostreni odobreno 200 tisuća kuna za uređenje plaže za pse

18. ožujka 2022. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj


Plaža za pse „Mikulova kava“ nalazi se u maloj uvali između uvale Svežanj sa zapadne strane i lučice Stara voda s istočne strane.
Sanacija plaže će se odvijati u dvije faze – prva faza  na zapadnom i druga faza na istočnom dijelu, a obuhvatit će uređenje betonskih dijelova plaže, potpornih zidova i ulaza u more, sadnju zelenila kao i opremanje plaže dodatnim sadržajima koji će omogućiti ugodniji i sigurniji boravak psima i njihovim vlasnicima.