KOSTRENA – zabrana izvođenja radova od 1. srpnja do 31. kolovoza

1. lipnja 2020. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

radovi KOSTRENA – Od 1. srpnja do 31. kolovoza na području Kostrene zabranjuje se izvođenje građevinskih radova.
S početkom glavne turističke sezone na snagu stupa Odluka o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Kostrene. Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova (“Službene novine Općine Kostrena” broj 10/19 i 11/19), prema kojoj u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine, od 0 do 24 sata, nastupa zabrana izvođenja građevinskih radova koji se odnose na sve zemljane radove koji se obavljaju uz upotrebu građevinske mehanizacije te radove na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina, neovisno o načinu gradnje, što uključuje izradu temelja, ploča i podloga, zidova, greda, stupova, međukatne konstrukcije, stubišta, rampi i krovne konstrukcije s pokrovom.

Izvođenje prethodno navedenih radova privremeno se zabranjuje u slijedećim ulicama i zaseocima na području Kostrene: Kostrenskih boraca, Šetalište kostrenskih pomoraca, Rožići, Šodići, Vrh Martinšćice, Elvira Vrha, Žuknica, Glavani, Plešići, Dujmići, Maračići, Doričići, Paveki, Josipa Šarinića, Željka Čepulića, Šojska ulica, Žarka Pezelja, Darka Medanića, Put kapetana Suzanića, Plešići, Sveta Lucija, Iva Šodića, Žurkovo, Mažeri, Rožmanići, u dijelovima u kojima se nalaze unutar građevinskog područja naselja (planske oznake N-1, N-2, N-3, N-4) i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene (planske oznake R-1 i R-2), utvrđene Prostornim planom uređenja Općine Kostrena.

Investitori odnosno izvođači radova koji su radi izvođenja radova zauzeli javnu površinu, dužni su je do 1. srpnja 2020. osloboditi i vratiti u prijašnje stanje. Komunalni redar Općine Kostrena provodit će nadzor nad provođenjem Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova ne odnosi se na interventne radove, radove za čije je  izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, radove čiji je investitor Općina Kostrena, uklanjanje građevina temeljem rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, građenje objekata predškolskog, školskog, visokoškolskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, građenje javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvođenje radova po projektima financiranim iz EU i nacionalnih fondova te izvođenje radova po projektima od posebnog značaja za Općinu Kostrena.