KOSTRENA – UPISI U DJEČJI VRTIĆ ZLATNA RIBICA

10. siječnja 2022. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Kostrena – Prijave za upis djece u program predškole u Dječjem vrtiću „Zlatna ribica“ zaprimati će se od 12. do 21. siječnja 2022. godine.

  1. Prijave se podnose za program predškole koji će se u Dječjem vrtiću “Zlatna ribica” provoditi od 1. veljače – 31. svibnja 2022. godine (250 sati).
  2. Program predškole namijenjen je djeci školskim obveznicima  koja nisu uključena u redovni program vrtića, a rođena su do 31. ožujka 2016. godine te imaju prijavljeno mjesto prebivališta u Općini Kostrena.
  3. Uz ispunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti:
    • rodni list
    • potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić; dokaz o cijepljenju
    • potvrdu o prebivalištu

4. Roditelj podnosi Prijavu za upis djeteta u program predškole elektronskim putem na adresu: upisi@zlatnaribica.hr  ili  putem pošte na adresu: Dječji vrtić “Zlatna ribica”, Žuknica 1a, 51221 Kostrena u razdoblju od 12. do 21. siječnja 2022. godine.

5. Obrazac Prijava za upis djeteta u program predškole nalazi se na web stranici  Vrtića: www.zlatnaribica.hr

(Molimo roditelje da obrazac i potpunu dokumentaciju dostave isključivo u jednom e-mailu).