KOSTRENA – u funkciju stavljena nova mjerna stanicu za motrenje medenja

6. svibnja 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

medKOSTRENA – Riječ je o trinaestoj po redu pokretnoj mjernoj stanici na području naše županije u okviru „Programa motrenja medenja“, pokrenutom 2016. godine kako bi se što bolje iskoristio velik medni potencijal i povećala produktivnost pčelarske proizvodnje te dodatno unaprijedio razvoj pčelarstva u PGŽ. 

Program kojeg provodi Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije (UPU PGŽ) – Primorsko-goranski pčelarski savez sufinanciran je od strane Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (CPRR PGŽ) iz Stare Sušice te gradova i općina članica kojima se pridružila i Općina Kostrena.

Mobilne terenske mjerne stanice omogućavaju elektroničko prikupljanje, dostavu i bilježenje dnevnih atmosferskih podataka kao i podataka o prinosu i temperaturi legla koje odašiljaju na mrežnu lokaciju tvrtke MICROEL iz Zagreba na kojoj registrirani korisnici mogu pratiti podatke s mjernih stanica. 

Program motrenja medenja osim prikupljanja podataka na mjernim stanicama predviđa i sustavne izvide medonosne situacije na terenu. To se posebno odnosi na praćenje pojave medne rose koju proizvode uglavnom lisne i štitaste uši te neki insekti. Poznato je kako medna rosa predstavlja vrlo nepredvidljivu pčelinju pašu, potpuno različitu od pčelinje paše zasnovane na nektaru medonosnih biljnih vrsta. Programske aktivnosti praćenja lisnih i štitastih uši, višegodišnja je praksa Udruženja pčelarskih udruga PGŽ koja se provodi na području Primorsko-goranske županije, u suradnji s Odjelom za biologiju, Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku te poznatom stručnjakinjom u području hrvatske entomologije doc.dr.sc. Mirtom Sudarić Bogojević.Među rezultatima istraživanja posebno se ističe prvi povijesni nalaz nove vrste lisne uši na području Hrvatske – lat. Drepanosiphoniella fugans na stablu maklena (Acer monspessulanum L.), na otoku Krku u ljeto 2019. godine.

„Motrenje medenja PGŽ“ predstavlja višegodišnju programsku aktivnost koja zahtjeva povećanje broja mobilnih terenskih mjernih stanica, posebno na području Gorskog kotara kao i obuku pčelara koji će o njima voditi brigu. 

Kako je potencijal ovog programa zaista velik, a dosadašnja je provedba dala zanimljive rezultate, započelo se s još jednim važnim aspektom programa – radom na izradi predikcijskih modela medenja. S ciljem institucionalnog povezivanja pčelarskog sektora i znanstvene zajednice potpisana je suradnja sa Sveučilištem u Rijeci, Centrom za napredno računanje i modeliranje na čelu s prof.dr.sc. Ladom Kranjčevićem, istaknutim hrvatskim i međunarodnim IT stručnjakom.

(kv)