KOSTRENA – radovi na državnoj cesti D8 na području naselja Randići

7. studenoga 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Novosti Obavijesti
U ponedjeljak 8. studenoga 2021. tvrtka Dalekovod d.d. započet će s radovima prokopa i polaganja kabela u zaštitnom području i kolniku državne ceste D8 na području naselja Randići, zbog čega će na spomenutoj dionici biti uvedena privremena regulacija naizmjeničnog propuštanja prometa.

Navedeni radovi koji bi trebali završiti u prvoj polovici prosinca, dio su projekta polaganja kabelskog voda od TS Krasica do  TS 110/35 kV u Rafineriji nafte Rijeka. U prvoj fazi izvedeni su radovi na cesti Urinj – Sveta Barbara dok će se sada radovi izvoditi na području državne ceste D8 na području naselja Randići