KOSTRENA – RADOVI IDU DALJE

25. travnja 2020. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

radovi_na_cesti_znakKOSTRENA – Iako su trenutne okolnosti utjecale na dinamiku izvođenja radova i pomaknule rokove, reciklažno dvorište i cesta u Pavekima uskoro će biti završeni.  Na cesti u Pavekima u tijeku je nanošenje prvog sloja asfalta. Asfalt je nanesen i na plato  reciklažnog dvorišta dok je na cesti iznad Sportske dvorane postavljena nova javna rasvjeta. Radovi na proširenju groblja u Svetoj Luciji kao i radovi na izgradnji sanitarne kanalizacije u Glavanima odvijaju se planiranom dinamikom. (kv)