KOSTRENA – Prijedlog privremene Liste prvenstva za kupnju stana iz Programa POS

8. ožujka 2022. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Novosti Obavijesti
KOSTRENA – Povjerenstvo za provedbu postupka kupnje stana iz Programa društveno poticane stanogradnje izvršilo je otvaranje i bodovanje pristiglih zahtjeva te donijelo prijedlog privremene Liste prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje.

Na Javni poziv je u predviđenom roku stigao 81 zahtjev od čega je za 31 zahtjev Povjerenstvo za provođenje postupka zatražilo dopunu dokumentacije.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni redoslijed u privremenoj Listi prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za provedbu postupka u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga privremene Liste na mrežnoj stranici Općine Kostrena i portalu općinskog lista Naša Kostrena, a o osnovanosti prigovora odlučuje načelnik Općine Kostrena.

Nakon provedenog postupka općinski načelnik donosi konačnu Listu reda prvenstva kupnje koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Općine Kostrena.

 Preuzmite dokumente

Prijedlog privremene Liste prvenstvaPDF | Prijedlog-Liste-prvenstva-POS.pdf | 334,73 KB