KOSTRENA – Poznati rezultati prvog ispitivanja kakvoće mora

9. lipnja 2023. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj
KOSTRENA – S obzirom na učestalo onečišćenje obalnog pojasa i mora, Općina Kostrena je naručila od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo kontinuirano provođenje kontrole kvalitete mora.

Ispitivanje mora sastojalo se od praćenja fizikalnih, fizikalno-kemijskih, kemijskih i mikrobioloških pokazatelja. Na osnovi rezultata mikrobioloških pokazatelja odredila se kakvoća mora za kupanje, sukladno važećoj Uredbi o kakvoći mora za kupanje.

Od fizikalno – kemijskih i kemijskih pokazatelja pratit će se: pH vrijednost, salinitet, otopljeni kisik, zasićenje kisikom, vodikov sulfid, amonij i fenoli, toluen, benzen, etilbenzen, ksileni, te ugljikovodici.

Od mikrobioloških pokazatelja ispitat će se: Escherichia coli i enterokoki kao pokazatelji koji se uobičajeno ispituju sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/2008).

Monitoring će se provoditi jednom tjedno duž obalnog pojasa Općine Kostrena uzimanjem uzoraka na 4 pozicije, a poseban naglasak bit će na plažama: Podkvarovo i Klančić, odnosno plažama na potezu od Lučice Podurinj do uvale Dražica.

Rezultati fizikalnih, fizikalno kemijskih i kemijskih pokazatelja usporedit će se s referentnom postajom Svežanj kako bi se procijenila kvaliteta mora ispitivanih lokacija. Prvi uzorci uzeti su u ponedjeljak 29. svibnja na plažama Podkvarovo, Klančić, Nova voda i Svežanj, a plaža Svežanj odabrana je kao referentna postaja.

Obzirom da predstoji kupališna sezona, NZZJZ PGŽ donijet će procjenu je li more na onečišćenjem zahvaćenom području optimalne kvalitete i sigurno za kupanje.

Rezultati će se objavljivati na mrežnim stranicama Općine Kostrena, TZ Kostrena i NZZJZ PGŽ-a.

Rezultati ispitivanja

U odnosu na fizikalno – kemijske i kemijske pokazatelje utvrđeni su slijedeći rezultati:

  • U uzorku mora uzetom na plaži Podkvarovo detektirane su značajno povišene vrijednosti vodikovog sulfida, toluena, benzena, etilbenzena i ksilena u odnosu na referentnu postaju. Fenoli su neznatno povišeni (4 µg/L) u odnosu na granicu određivanja metode koja iznosi 2 µg/L. Preostali kemijski pokazatelji ne odstupaju od uobičajenih vrijednosti za morsku vodu.
  • U odnosu na referentnu postaju u uzorku mora plaže Klančić detektirani su pokazatelji: toluen, ksilen i fenoli. Preostali kemijski pokazatelji uobičajeni su za morsku vodu.
  • U uzorku mora plaže Nova voda detektirana je neznatna vrijednost fenola (4 µg/L) koja nije detektirana u uzorku mora s referentne postaje Svežanj. Preostali pokazatelji uobičajeni su za morsku vodu.

U odnosu na mikrobiološke pokazatelje utvrđeni su slijedeći rezultati na svim pozicijama na kojima su uzeti uzorci izvršena su i mikrobiološka ispitivanjima mora, te je utvrđena izvrsna kvaliteta mora sukladno kriterijima iz Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), vezano za mikrobiološke pokazatelje.

Zaključak i stručno mišljenje NZZJZ PGŽ

Ispitivanjem je utvrđeno da se ne preporučuje kupanje na plaži Podkvarovo zbog detekcije sulfida i aromatskih ugljikovodika kao i na plaži Klančić zbog prisustva aromatskih ugljikovodika i ugljikovodika. Aromatski ugljikovodici uglavnom se brzo apsorbiraju te su visoko toksični. Vodikov sulfid također se brzo apsorbira inhalacijom toksičan i odbojan zbog vrlo neugodnog mirisa.

Sukladno takvom zaključku Općina Kostrena uputila je dopise s rezultatima monitoringa Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji i INA-i sa zahtjevima za postupanje u skladu s nadležnostima, u cilju zaštite zdravlja svih osoba, naročito mještana Kostrene kao i posjetitelja obalnog pojasa i plaža s obzirom da je počela sezona kupanja.

 Preuzmite dokumente

Rezultati 1. monitoringaPDF | 1.rezultati-monitoringa.pdf | 1,28 MB
Kakvoća mora-SvežanjPDF | Svežanj-23_2988.pdf | 2,03 MB
Kakvoća mora- Nova vodaPDF | Nova-voda-23_2987.pdf | 2,06 MB
Kakvoća mora- PodkvarovoPDF | Podkvarovo-23_2985.pdf | 2,09 MB
Kakvoća mora -KlančićPDF | Klančić-23_2986.pdf | 2,04 MB
Dopis – Služba za zaštitu okoliša – vodopravna inspekcijaPDF | Dopis-analiza-mora-radi-onečišćenja.pdf | 87,87 KB
Dopis o izvršenoj analizi – INAPDF | Dopis-INA-analiza-mora-radi-onečišćenja.pdf | 87,66 KB
Dopis o izvršenoj analizi -Lučka kapetanijaPDF | Dopis-Lučka-kapetanija-analiza-mora-radi-onečišćenja.pdf | 89,82 KB