KOSTRENA – Poziv na otvorenu tribinu o kulturi i izazovima kolektivnog stanovanja u suvlasničkim zgradama

20. lipnja 2022. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Novosti Obavijesti
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ i Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada u suradnji s Općinom Kostrena pod pokroviteljstvom Primorsko-goranske županije, organizatori su otvorene tribine o izazovima stanovanja u suvlasničkim zgradama koja će se održati u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji, u utorak, 21. lipnja 2022. s početkom u 18 sati.

Dnevni red:

    1. Otpad nije smeće;  Sonja Džinić Sertić, dipl. sanit. ing. tehnolog zaštite okoliša
    2. Zdravstveni rizici (prijenosnici zaraznih boleesti onečišćenje tla, vode, zraka, neprimjereno odlaganje biootpada, svjetlosno onečišćenje); Egon Zukić, mag. admin. sanit., univ. spec. oec. , edukator – NZZJZ PGŽ
    3. Informiranje o pripremama zakona o upravljanju i održavanju zgrada; izv. prof. dr. sc. Dejan Bodul, predsjednik Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada, član povjerenstva za izradu nacrta Zakona.

U vrijeme održavanja tribine u Narodnoj čitaonici bit će postavljena i edukativna izložba.

Općina Kostrena omogućit će mještanima podnošenje zahtjeva za dodjelu besplatnih kompostera za zbrinjavanje biootpada.