KOSTRENA – Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za novi vrtić

24. ožujka 2023. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Općinski načelnik Dražen Vranić danas je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih 488 tisuća eura kojim će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Središnja državna agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sufinancirati izgradnju novog vrtića u Pavekima. Općina Kostrena je u partnerstvu s Dječjim vrtićem Zlatna Ribica u lipnju 2022. prijavila projekt na javni Poziv Ministarstva znanosti i obrazovnja, a Odluka o dodjeli sredstava stigal je u Kostrenu početkom prosinca 2022.


Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za novi vrtić
Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za novi vrtić

Trenutno je Kostreni 209 djece vrtićke dobi, od 1 do 6,5 godina, a njih 164 pohađa vrtić, tako da postotak upisane djece na području Kostrene iznosi 78,47% te su time ostvareni uvjeti za prijavu projekta izgradnje područnog dječjeg vrtića kojim će se u Kostreni povećati kvaliteta predškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Vrijeme provedbe projekta počinje od trenutka potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a završava ishođenjem uporabne dozvole do 30. lipnja 2026. godine. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 3,3 milijuna eura. Potrebna razlika sredstava osigurat će se kroz dvije proračunske godine te manjim dijelom kroz kreditno zaduženje kao i prijavama na natječaje koji budu raspisani u 2023. godini.

U okviru pripremnih radova već je izgrađena pristupna cesta s potrebnom infrastrukturom dok će tijekom travnja biti raspisana javna nabava za radove izgradnje koji bi trebali početi u drugom dijelu godine i završiti krajem 2024. godine. Idejno rješenje novog vrtića napravljeno je prema najvišim pedagoškim standardima. Zgrada vrtića bit će izvedena na dvije etaže s kapacitetom za stotinjak polaznika, raspoređenih u dvije jasličke i tri vrtićke skupine te vanjskim prostorima za igru, prilaznim putevima i parkiralištem dok je na krovu vrtića predviđena izgradnja fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije kako bi vrtić bio i energetski učinkovit.

Iako je riječ o ozbiljnom iznosu, Kostrena posljednjih godina bilježi konstantan prirast stanovništva čime se povećavaju i potrebe za  proširenjem kapaciteta vrtića kao i škole pa je ovo ulaganje i nužno i opravdano.