KOSTRENA – porezna rasterećenja

22. siječnja 2019. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Kostrena

Kostrena

KOSTRENA – S 1. siječnja na snagu je stupila odluka o smanjenju poreza na potrošnju s 3 % na 1,5 %, kao mjera pomoći turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Plaćanju poreza na potrošnju podliježu sve fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Kostrene. Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića u ugostiteljskom objektu bez poreza na dodanu vrijednost. Obveznik poreza na potrošnju podnosi mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu, a utvrđenu obvezu dužan je plaćati mjesečno. Kako bi pružila potporu razvoju turističkoj djelatnosti koja predstavlja sve značajniji izvor prihoda mještana, Općina Kostrena želi smanjiti i turistički paušalni porez za iznajmljivače s 300 na 250 kuna, a taj će se prijedlog 24. siječnja naći pred Općinskim vijećem.

U primjeni je i nova odluka o socijalnoj skrbi. Najznačajnija promjena je proširenje odluke o pravu na novčanu pomoć na sve starije osobe s niskim primanjima, bez obzira imaju li status umirovljenika, što do sada nije bio slučaj. Prema novoj odluci pravo na novčanu pomoć osim umirovljenika, mogu ostvariti i osobe s navršenih 65 godina života, bez primanja ili s primanjima koja su u skladu s propisanim uvjetima. Nova odluka preciznije regulira i način ostvarivanja prava na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću, a pravo je prošireno i na djecu korisnike doplatka za pomoć i njegu ostvareno pri Centru za socijalnu skrb. Proširena su i prava studenata. Polažu li ispite u jesenskom roku može im se odobriti pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza i za mjesec rujan koji prethodnom odlukom nije bio obuhvaćen.

Dobre vijesti stižu i po pitanju realizacije EU projekata. U narednim danima Kostrena će potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta, dobivena iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem mjere Zaštita okoliša i održivost resursa.