KOSTRENA OPĆINA S NAJVIŠIM INDEKSOM RAZVIJENOSTI U HRVATSKOJ

2. ožujka 2017. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Kostrena

Kostrena

KOSTRENA – Financijska agencija objavila je rezultate o poslovanju poduzetnika u 2015. godini koji imaju sjedište u gradovima i općinama s najvišim indeksom razvijenosti u Republici Hrvatskoj.
Od 556 gradova i općina, njih 26 svrstano je u najvišu skupinu, s indeksom razvijenosti većim od 125 %. U najboljoj skupini po indeksu razvijenosti, uz 10 gradova, nalazi se i 16 općina. Najveći indeks razvijenosti od 153,55 % ima Općina Kostrena, dok Grad Zagreb u kojem sjedište ima preko 35 000 poduzetnika ima indeks razvijenosti 139,8%. Od pozitivnog trenda kretanja stanovništva, obrazovanosti stanovništva, stopi nezaposlenosti od 11,7% te iznosu dohotka po glavi stanovnika od 35.472 kune i proračunskim prihodima od 55,3 milijuna kuna, Kostrena značajno nadilazi nacionalni prosjek. Tome treba pridodati i brojne nadstandarde u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi koji Kostrenu čine jednim od najpoželjnijih mjesta za život u Hrvatskoj.
Bez obzira na dobre pokazatelje, Općina Kostrena se vrlo aktivno bavi poticanjem poduzetništva i stvaranjem pozitivnog okruženja za ulagače, svjesna da je održivi gospodarski razvoj temeljni preduvjet dugoročnog razvoja, otvaranja novih radnih mjesta, realizacije planiranih projekata i unapređenja kvalitete života mještana.
Obzirom na to da se na području Kostrene nalaze INA – Rafinerija nafte Rijeka i Brodogradilište Viktor Lenac, najznačajnije gospodarske grane su industrija prerade nafte, naftnih derivata i remontno brodogradilište. Iako su , Kostrena je zahvaljujući poticajnoj poduzetničkoj klimi sjedište sve većem broju poslovnih subjekata iz ostalih gospodarskih grana među kojima je najdominantnija uslužna djelatnost. Na području Općine registrirana su 323 poslovna subjekta, a njihov broj je u neprestanom porastu, posebno u segmentu turističke ponude.
Tako je uz prošlogodišnje priznanje Instituta za javne financije za transparentnost i statusa općine koja je prva provela proceduru stjecanja odobrenja Agencije za investicije i konkurentnost za projekt javno-privatnog partnerstva u javnoj rasvjeti, u Kostrenu stigla i ova dobra vijest koja pokazuje da se Kostrena razvija u dobrom smjeru.