KOSTRENA – OPĆINA PRODAJE SLUŽBENI AUTOMOBIL ZA 3.765 KUNA

17. ožujka 2018. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

auto kostrenaKOSTRENA – Nitko ne želi Fiat Palio 1,0 koji je u vlasništvu Općine Kostrena. Naime, ponavlja se natječaj za ovog “veterana” i ukoliko vam treba automobil koji vozi, možete ga dobiti za oko 3.765, 90 kuna.

Vrsta vozila: osobni automobil
Marka vozila: Fiat
Tip vozila: Palio
Model vozila: 1,0
Broj prijeđenih kilometara: 128.116
Snaga motora: 43 kw
Broj vrata: 5
Broj šasije: 9BD178239Y2190453
Boja vozila: plava s efektom
Oblik karoserije: zatvoreni
Godina proizvodnje: 2001.
Vrsta goriva: Benzin
Datum prve registracije: 27.11.2001.
Prometna dozvola (važenje registracije): do 05.12. 2018.
Početna prodajna cijena: 3.765,90 kuna sa PDV-om

NAČIN I UVJETI PRODAJE
Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkih osoba hrvatskih državljanina ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 2.000,00 HRK /slovima:dvijetisućekuna/, u korist proračuna Općine Kostrena na račun broj: IBAN HR1723400091853800000 , Model 68, Poziv na broj: 7757- OIB uplatitelja.

Vozilo se može razgledati u razdoblju od 15. ožujka do 30. ožujka 2018. godine (izuzev subote, nedjelje i blagdana), u vremenu od 10.00 do 11.00 sati uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 209-060, 099/211 99 88 Francisko Devčić.

SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:

ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i OIB ponuditelja,
presliku osobne iskaznice fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
dokaz o uplaćenoj jamčevini,
broj tekućeg ili žiro računa za porat jamčevine onim ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
kontakt podatke.
Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na nadoknadu istih. Pored ugovorne cijene kupac snosi i sve porezne i eventualne druge obveze.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE I OTVARANJE PONUDA

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se, preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, s naznakom ˝NE OTVARATI- Prijava na natječaj za prodaju službenog automobila˝.
Rok za podnošenje prijave je 30. ožujka 2018. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 6. travnja 2018. godine u prostorijama Općine Kostrena s početkom u 10.00 sati.

ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja uz zadovoljenje svih uvjeta natječaja nudi i najvišu ponuđenu cijenu. U slučaju da više ponuditelja ponudi istu cijenu koja je ujedno najviša, provest će se usmeno javno nadmetanje.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijem ponuditelju. (kv)