Kostrena bi uskoro mogla riješiti problem divljači u naseljima?

22. veljače 2021. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

Česti posjetitelj Kostrene

Novosti
Općina Kostrena je u prosincu 2020. godine usvojila Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Općine Kostrena, koji će joj omogućiti provođenje učinkovitijih mjera kontrole populacije divljači i po potrebi redukciju broja jedinki u naseljenim područjima.

Po uzoru na pozitivne europske prakse, Program će poštivati načela socijalnog kapaciteta divljači, odnosno onog broja divljači na određenom području koji mještanima Kostrene osigurava osjećaj sigurnosti i sprječavanje potencijalnih šteta.

Prije usvajanja ovog Programa, unatoč svim naporima Općine Kostrena i traženjima postupanja, ovlasti lovaca i mjere koje su se smjele poduzimati izvan lovnog područja nisu davale zadovoljavajuće rezultate.

U završnoj fazi je zajednički Protokol redukcije divljači izvan lovnog područja, odnosno način operativnog provođenja aktivnosti na terenu kojeg Općina Kostrena priprema s II. Policijskom postajom Rijeka i Upravnim odjelom za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ-a u čijoj je ingerenciji lovstvo.  Iako je riječ o prostoru izvan lovnog područja, za nositelja aktivnosti na terenu Općina planira angažirati Lovačko društvo „Jelen“ Čavle, s kojim ima dugogodišnju suradnju i koje inače upravlja lovnim područjem na području Općine Kostrena. Protokolom su definirane obveze i način suradnje između nadležnih tijela kao i ostale aktivnosti koje doprinose pronalasku i provedbi učinkovitih rješenja, edukaciji i senzibilizaciji javnosti o pitanjima vezanim uz Program zaštite divljači.

Kao dio pripremnih aktivnosti, Općina Kostrena je naručila snimanje područja bespilotnom letjelicom opremljenom termo kamerom koja je tijekom nekoliko noći pratila kretanje divljači na području Kostrene, bilježila mjesta na kojima borave, spavaju i hrane se, kako bi se učinkovitije mogla planirati akcija na terenu.

Akciju će provesti članovi LD Jelen u suradnji s policijom i drugim nadležnim institucijama i službama, čim je prije moguće, uz pravovremeno informiranje mještana i šire javnosti.