Koordinacijsko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka raspravljalo o Nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije u novom financijskom razdoblju

28. listopada 2023. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Članovi Koordinacijskog vijeće Urbane aglomeracije Rijeka na današnjoj su sjednici u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke raspravljali o Nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine. Raspravljali su i o pripadajućem Akcijskom planu, koji će se, zajedno s Nacrtom strategije,  uskoro naći na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka predstavlja okosnicu i okvir budućih ulaganja te temeljni dokument za povlačenje sredstava iz EU fondova putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).

Urbana aglomeracija Rijeka u nadolazećem razdoblju na raspolaganju će imati 55 milijuna eura, a nacrt Strategije uključuje prijedlog 18 strateških projekata ukupne vrijednosti 70,7 milijuna eura s planiranim ITU sufinanciranjem od 55 milijuna eura.

Radi se o projektima koji bi trebali provoditi na čitavom području Urbane aglomeracije Rijeka, koju čini 14 jedinca lokalne samouprave: gradovi Bakar, Kastav, Kraljevica, Opatija i Rijeka te općine Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Omišalj i Viškovo.

Temeljem odluke Koordinacijskog vijeća iz srpnja ove godine, ukupna sredstva namijenjena za Urbanu aglomeraciju Rijeka raspodijeljena su sukladno popisu stanovništva iz 2021. godine te dostavljenim prijedlozima prioritetnih projekata od strane gradova i općina.

Predloženim projektima ispunjava se vizija Strategije razvoja, koja prostor Urbane aglomeracije Rijeka do 2027. godine vidi kao uključiv i specifičan prostor usmjeren svim generacijama, inovativan i dinamičan prostor usmjeren gospodarskoj budućnosti te plavi i zeleni prostor usmjeren održivosti okoliša.

Nakon što su se na današnjoj sjednici Koordinacijskog vijeća prisutni predstavnici članica UA Rijeka izjasnili o Nacrtu strategije, sljedećih će se dana, a prije upućivanja na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, prikupiti i mišljenja ostalih predstavnika koji nisu mogli nazočiti sjednici.

Partnersko vijeće UAR

Osim sjednice Koordinacijskog vijeća, kojeg čine gradonačelnici i načelnici gradova i općina članica, a predsjeda mu gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, danas je održana i sjednica Partnerskog vijeća, kojeg, osim predstavnika gradova i općina, čine dionici iz drugih institucija, a na čijem je čelu Vedran Kružić, ravnatelj Regionalne razvojne agencije PGŽ. Partnersko vijeće također je dalo pozitivno mišljenje o Nacrtu Strategije i Akcijskog plana.

Nakon što prođe proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Strategija razvoja će se uputiti se svim gradskim i općinskim vijećima na usvajanje.

Uskoro se očekuje potpisivanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. s nadležnim ministarstvom.

Grad Rijeka kao grad središte urbanog područja i nositelj izrade Strategije ugovorio je uslugu izrade Strategije sa Riječkom razvojnom agencijom Porin, koja je izradila analizu stanja, dok je za nastavak izrade dokumenta angažirana tvrtka Apsolon. Tijekom izrade Nacrta Strategije, u periodu od listopada 2022. do listopada 2023. godine, održavane su sjednice i radionice Partnerskog i Koordinacijskog vijeća. Koordinacijsko vijeće čine gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina koje su u sastavu urbanog područja odnosno njihovi zamjenici, dok Partnersko vijeće čine i dionici izvan samih gradova i općina. Partnersko vijeće dalo je doprinos u kreiranju i detektiranju razvojnih potreba UA Rijeka, a Koordinacijsko vijeće odgovorilo je na razvojne potrebe predlaganjem projektnih prijedloga u vidu strateških i drugih projekata ugrađenih u dokumente.

Podsjetimo, glavni cilj osnivanja Urbane aglomeracije bilo je korištenje sredstava europskih fondova kroz Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Europska unija je uvela ITU mehanizam s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Mehanizam služi za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. kroz ovaj je mehanizam za 12 projekata na području Urbane aglomeracije Rijeka ukupne vrijednosti projekata u visini od 547 milijuna kuna, čija je realizacija u tijeku, odobreno sufinanciranje bespovratnim sredstvima u iznosu većem od 327 milijuna kuna.