KOJE SU UZROČNO-POSLJEDIČNE VEZE “MARIŠĆINE” NA OKOLIŠ I STANOVNIKE?

7. prosinca 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Marišćina

Marišćina

VIŠKOVO – Provodi se istraživanje mogućeg uzročno-posljedičnog utjecaja Marišćine na okoliš i stanovnike.

 

“Poštovani mještani,

Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a počeo je u studenome 2020. god. provoditi biološko praćenje utjecaja hlapljivih aromatskih ugljikovodika benzena, toluena, etilbenzena, izomera ksilena (u nastavku BTEX) na zdravlje populacije u okolišu ŽCGO Marišćina. 

CILJ/SVRHA ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA je istražiti postoje li statistički značajne razlike u koncentraciji BTEX u urinu, u perifernoj krvi, u izražaju pojedinih enzima i njihovih molekularnih inhibitora, postoje li razlike u vrijednostima spirometrijskih parametara, definiranja kvalitete prehrane i njenog utjecaja na zdravlje i usporedbe BTEX-e u urinu sa istima u okolišu.

Sudjelovanje u projektu je dobrovoljno, osobni podaci i dokumentacija su strogo povjerljivi i nikad neće bit otkriveni sukladno svim pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka, a Vaš dobrovoljni pristanak da sudjelujete u istraživanju je od neprocjenjive važnosti. Kao uzorci u istraživanju koristi se Vaša periferna krv, prvi jutarnji urin, jednostavno spirometrijsko testiranje i jedini mogući rizik sudjelovanja u istraživanju je neugodnost zbog vađenja krvi.

Korist koju ćete imati od sudjelovanja u istraživanju je mogućnost da se precizno i znanstveno utemeljeno odredi Vaše zdravstveno stanje, te će Vaše sudjelovanje biti od neprocjenjive važnosti u mogućim profilaktičkim mjerama koje javno-zdravstvene institucije mogu provesti, u cilju zaštite ljudskog zdravlja i smanjivanja rizika izlaganja toksičnim okolišnim spojevima.

Za sve daljnje informacije i obavijesti možete se obratiti glavnom istraživaču ili njegovim suradnicima:

Glavni istraživač: Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog, mag.san.ing., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52a, Zdravstveno-ekološki odjel, tel. 051358 740, fax 051 358 753, e-mail: aleksandar.bulog@zzjzpgz.hr

Suradnik: Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Krešimirova 52a,tel. 051 334 530, fax 051 213948, e-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr”, navodi Mirna Međimorec, vijećnica Općinskog vijeća Općine Viškovo s liste grupe birača Milana Pavelića.

(kv)