KASTAV – građani najavili miran prosvjed protiv sječe stabala

19. siječnja 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Nova Crekvina 2018. će oduzimati dahKASTAV – Građani Kastva koji se protive sječi stabala na prostoru Crekvine najavili su miran prosvjed.

“Grad Kastav je u sklopu projekta “Povežimo se sa baštinom ” odlučio napraviti novu ljetnu pozornicu na Crekvini u Kastvu.

Trebala se održati javna rasprava i prezentacija projekta na kojem bi bili prisutni predstavnici Grada, svi zainteresirani građani, struka- projektanti, konzervatori i sl., ali je ista otkazana radi situacije sa covid-om, a Grad nije dao novu priliku građanima da prisustvuju novoj prezentaciji na kojoj bi mogli dobiti točne podatke i odgovore na sva pitanja koja nas muče, vezano uz projekt.

Građani su bili šokirani, ljuti, žalosni kada su shvatili da su postojeća stabla moguća žrtva sječe u sklopu projekta uređenja Ljetne pozornice , koji podrazumijeva postavljanje betonskih ploča na veći dio površine , te sadnju manjeg broja novih velikih stabala. Argument za sječu od strane Grada Kastva je bila prvotno napravljena studija osobe koja NIJE stručnjak za urbana stabla niti arborist , a koja je dala preporuku rušenja svih stabala jer su bolesna , te je u više navrata građanima, ali i u medijima Grad Kastav rekao da su stabla opasna po imovinu i ljude.

Kako smo bili nezadovoljni postupcima Grada, pokrenuli smo i peticiju za očuvanje stabala koju je do sada potpisalo 2340 građana, a možete je pogledati na https://www.peticija24.com/peticijazaspasdrvecanacrekvini

Građani Kastva, protiveći se ishitrenom zaključku o uklanjaju stabala i sumnjajući na stručnost prvotne analize , dali smo izraditi nezavisnu analizu od Urbanih šumara d.o.o. na čelu s gosp. Goranom Huljenićem -mag.ing.urbanog šumarstva i zaštite okoliša, uvaženim stručnjakom u Hrvatskoj , ali i Europi, za urbana stabla, a na preporuku Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studiju Vam šaljemo u prilogu, a biti će dostatno u nedostatku vremena posvetiti pažnju na poglavlje pod nazivom Analiza , stranice 15-17.

Analizom je zaključeno da je vitalitet stabala vrlo dobar u smislu formiranja novih pupova i izboja, te da stabla imaju razvijenu dobru lisnu masu, bez značajnih pojava lisnih bolesti i štetnika. Nažalost, sva stabla su oštećenog habitusa radi pogrešnog, nestručnog orezivanja tzv. „rezom u glavu“ godinama unatrag i time nanošenja rana stablima , za što je odgovoran upravo Grad Kastav na čijem se zemljištu nalaze stabla i o kojima je vodio brigu upravo Grad Kastav.

Sva stabla kestena imaju mehanička oštećenja površinski vidljivog žilišta bez tragova truleži ,( uzrok oštećenju je korištenje površine drvoreda za parkiralište vozilima ), stabla lipa nemaju oštećenja žilišta .

Analizom nije utvrđeno da je stanje stabala na bilo koji način opasno po imovinu i ljude.

Dakle, stabla nisu za sječu nego je hitno potrebno održavanje.

Studija predlaže samo jedno stablo za eventualno uklanjanje zbog značajnih oštećenja žilišta i veće količine trulih šupljina /stablo divljeg kestena br.6 po shemi/, a za ostala stabla predlaže sanaciju putem zahvata ispravnog, stručnog orezivanja,zaštitu od mogućih lisnih štetnika biološkim prirodnim preparatima, provođenjem analize sastava tla i sukladno tome unošenje poboljšivača tla (..to bi bilo nužno i za sadnju novih stabala, a upitno je da li bi uspjela opstati ….), te ograničavanje prometa tj. parkiranja na navedenom području.

Upravo na prijedlog nas građana koji smo dali gradonačelniku Mateju Mostarac, a to je da i Grad napokon angažira pravog stručnjaka za stabala , što je Grad i učinio i angažirao stručnjaka gosp. Frana Poštenjaka -doktora za stabla, Grad je također dobio analizu koju je javno objavio na svojim stranicama, a što ste učinili i Vi na svom portalu Fiuman.hr. Naš savjet gradonačelniku je bio pošten i upravo u namjeri da se konačno dobiju stručne analize i da se sazna pravo stanje stabala .

I iz ove analize od gosp.Frana Poštenjaka vidljive su rane, oštećenja i ost. na stablima učinjene radi nestručnog orezivanja stabala i nemara za ista.

No, i u toj ta analizi koju je objavio Grad , dano je nekoliko opcija postupanja sa stablima, kao i očuvanja istih. Te nije nužno uklanjanje stabala.

Sada kada imamo saznanje da stabla nisu opasna po živote i imovinu, Grad Kastav mijenja priču i to sada više nije novi bitni moment u odlučivanju o sudbini stabala, nego se sada postavlja pitanje o cijeni liječenja i očuvanja stabala.

Kako je i tu došlo, na žalost do manipulacije sa javnošću , govori se o iznosima oko 35.000 kuna po stablu. Pitamo se, od kuda Gradu takve informacije i iznosi?

Jer iz analiza struke tj.jedne od dviju stručnih analiza vidljivo je da ni sami stručnjaci ne mogu sa sigurnošću utvrditi točan iznos cijene liječenja stabala koja ovisi o mnogim faktorima (molimo vidjeti str.17 stručne analize Urbanih šumara d.o.o.), a iz druge stručne analize ( Arboring d.o.o.) je vidljivo da se cijena liječenja stabala kreće od cca 5000 kuna do cca 14.000 kuna PO STABLU , ovisno o kojem se postupku sanacije radi , “tj. navedeni su prijedlozi opsega mogućih radova koji su preporučeni za svako stablo” -ovo je citat odgovara gosp. Frana Poštenjaka na pisani upit građana , te se isti može i provjeriti sa gosp.Franom.

Mi građani ne želimo da se naša stabla posijeku radi potreba projekta, već da se sačuvaju i njeguju u skladu s projektom.

Stara stabla građanima Kastva imaju posebnu povijesnu, emotivnu, simboličnu i time neprocjenjivu vrijednost i želimo da budu sačuvana i na ponos svima, unatoč tome što su sakaćena i ranjavana nestručnim postupanjem i nepažnjom , te predstavljaju možda pomalo estetske invalide, ali mi ih volimo takve kakvi jesu te želimo da i dalje imamo suživot s tim živim bićima, našim jedinim Entima koje imamo na lokalitetu Crekvina.

Zato molimo i želimo da zajedno krenemo kroz novu 2021. godinu s novim projektom i milijunskim investicijama, a pri tome čuvajući stare neprocjenjive vrijednosti kako dolikuje osviještenim i skromnim ljudima koji poštuju svaki oblik života oko sebe.

Pozitivan i lijepi primjer nam može biti Pula i slučaj drvoreda na lokaciji Giardini, te pozitivna suradnja građana, struke i vlasti grada.”, navodi se u reagiranju.