JOŠ ROMOBILA – Objavljen javni poziv za uslugu iznajmljivanja e-romobila na području grada Rijeke

27. siječnja 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Grad Rijeka je putem Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zamljištem objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za iznajmljivanje e-romobila na području grada Rijeke s ciljem širenja usluge iznajmljivanja e-romobila za građane.

Nakon što su rezultati pilot projekta usluge iznajmljivanja e-romobila s tvrtkom Bolt Hrvatska pokazali da je u Rijeci opravdano nastaviti s provođenjem ovog projekata urbane mobilnosti, Grad Rijeka je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluge iznajmljivanja e-romobila na području Rijeke.

Javni poziv odnosi se na tzv. „free floating“ sustav koji podrazumijeva raspoloživost e-romobila u cijelom gradu, odnosno e-romobili se ne moraju vraćati na početnu točku vožnje ili lokaciju na kojoj su preuzeti.

Na javni poziv mogu se javiti svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uvjete poziva, sam poziv osmišljen je tako da omogućava prihvaćanje ponuda većeg broja ponuđača koji će istovremeno biti davatelji usluge na području grada. Najznačajniji faktori koji će se vrednovati kroz kriterije kojima ponude dobivene unutar javnog poziva moraju udovoljavati su kvaliteta i cijena usluge.

Karta pickup postaja e-romobili

Javnim pozivom se predviđa omogućavanje obavljanje usluge za tri ponuditelja a građanima će umjesto dosadašnjih 200 e-romobila raspoređenih na 10 frekventnih gradskih lokacija, na raspolaganju biti 600 e-romobila raspoređenih na 32 lokacije.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za uslugu iznajmljivanja e-romobila na području Grada Rijeke nalazi se na poveznici https://www.rijeka.hr/javni-poziv-e-romobili a prijave ponuditelja zaprimaju se do 25. veljače 2022. godine.

Ponude s naznakom „Javni poziv – e-romobili“ mogu se dostaviti ili osobno u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, ili putem pošte na adresu Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 51000 Rijeka.

Tijekom protekle dvije godine Grad Rijeka je nakon uvođenja sustava e-bicikala, riječkih Ricikleta, dao organizacijsku podršku pilot projektu uvođenja usluge e-romobila obzirom da je jedan od prioriteta Grada Rijeke uvođenje novih tehnologija u svim područjima života, pa tako i u eko-mobilnosti.