JAVNI INTERES JE PRODAN U SABORU

1. srpnja 2017. | Kategorija: Hrvatska
Otok Susak

Otok Susak

JADRAN-  Centar za mirovne studije, Pokret otoka i GONG upozoravaju kako je Sabor danas donio Zakon o koncesijama isključivo na temelju glasova vladajuće koalicije, a suprotno zahtjevima građana, udruga, lokalnih inicijativa i oporbe. Donio ga je kukavički, na način da ga je bez najave stavio u proceduru glasanja, ignorirajući pri tome zahtjeve za trećim čitanjem i otvaranjem javne rasprave te apsolutno sve amandmane koje su uputili građani, organizacije civilnog društva i stručnjaci.

Vlada Republike Hrvatske je zajedno sa saborskim zastupnicima HDZ-a , HNS-a i nacionalnih manjina odbila usvojiti amandman na Zakon o koncesijama koji bi osigurao sudjelovanje lokalnih zajednica i zainteresirane javnosti u postupcima dodjele koncesija čime bi se izravno smanjio koruptivni rizik i spriječile malverzacije javnim dobrima. Zanimljivo, protiv toga su čak glasali i gradonačelnici kojima je to izravan interes. Ali, najveći interes im je zasigurno, da javnost ne može kontrolirati što oni rade.

Također,  odbili su usvojiti amandman koji bi onemogućio dodjeljivanje koncesija za usluge koje se pružaju građanima, ako bi takva koncesija utjecala na poskupljenje usluge koju građani plaćaju.Izravno i sa smiješkom odbili su zaštiti građane od povećanja cijena usluga od općeg gospodarskog interesa i omogućili koncesionarima da ako ponude najvišu cijenu za koncesiju, kasnije s naplatom usluge građanima mogu raditi što hoće.

Odbili su usvojiti i amandmane koji su ciljali na zaštitu općih dobara kojima bi se onemogućilo da kada banka dođe u posjed koncesije na temelju založnog prava, ne može to pravo dodjeljivati bilo kome po vlastitom odabiru. Odbijanjem tog amandmana omogućili su da banke de facto postanu davatelji koncesija, kad na njih steknu pravo.

I ono najgore, odbili su usvojiti amandman koji bi omogućio da lokalna vlast, županija ili Vlada određene koncesije rezervira za one gospodarske subjekte koji zapošljavaju ranjive skupine na tržištu rada, primjerice mlade. Da je ovaj amandman prihvaćen, otvorio bi mogućnost da zadruga mladih iz Slavonije prioritetno dobije koncesiju za korištenje vode, za primjerice pokretanje proizvodnje prirodnog soka. Ili ribarskoj zadruzi mladih s Visa da oni dobiju prioritet za pokretanje uzgoja riba. Primjera je mnogo, ali mogućnosti i perspektive da se javno dobro koristi za zapošljavanje onih s najmanje šanse, a to su mladi u ruralnim i otočkim područjima, nakon današnjeg dana više nema. Ovaj amandman omogućio bi i lakše pokretanje posla za druge ranjive skupine na tržištu rada, kao što su nacionalne manjine, ali upravo oni koji zastupaju nacionalne manjine nisu ga podržali.

Stoga, nije teško zaključiti da vladajuća koalicija u Saboru ima samo jedan cilj: pokazati da imaju većinu, pa makar ih to koštalo i odljeva mladih, povećanja korupcije i prepuštanja upravljanja strateških dobara stranim bankama. I dok stranke na vlasti riječima jadikuju za mladima koji napuštaju zemlju, djelima rade upravo suprotno, donoseći zakone koji mlade ostavljaju bez perspektive u njihovim lokalnim zajednicama i njihovoj domovini, stoji u priopćenju.