JADRANOVO – TREĆA EKO-AKCIJA

24. travnja 2023. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

smeće plažaJADRANOVO – Treća ekološka akciju čišćenja podmorja će se održati ovu subotu, 29.04.2023. godine s početkom u 10:00 sati u Jadranovu, mjesto okupljanja – plaža Grabrova.

Ekološke akcije provodi Društvo sportske rekreacije Jadranovo u sklopu projekta „More bez otpada“, a sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te u partnerstvu s Gradom Crikvenicom i ŠRD „Tunera“.