JADRANOVO SPREMNO ZA JOŠ JEDAN PROJEKT – SKORO MILIJUN KUNA ZA UREĐENJE STAZA HAVIŠĆE

13. srpnja 2020. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

jadranovoJADRANOVO – Projekt je prijavljen na natječaj LAGUR – TUNERA na Mjeru B.2.1. Edukativne staze iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.- 2020., a projektu je dodijeljena potpora u iznosu od 976.900 kuna. Ono što posebno veseli je činjenica da je intenzitet potpore 100 % od prihvatljivih troškova projekta.

Kako bi se doprinijelo ostvarenju cilja podizanja svijesti o zaštiti okoliša i stvaranju turističkih sadržaja, provest će se pripremni i zemljani radovi na više staza te nabavka urbane opreme (klupe, koševi za otpad, info-ploče, stolovi, putokazi te umjetničke instalacije) koja će imati informativnu i edukativnu funkciju, a uključena je i izgradnja nadstrešnice površine 15 m2. Rasvjetni je sustav planiran u skladu s održivim korištenjem prostora te je baziran na korištenju solarne energije i ekoloških principa zaštite prostora. Odmorišta s klupama postavit će se uz istaknute točke značajnih i kvalitetnih vizura na okolno područje, a vidikovac na vrhu poluotoka Rtac. Planirano je uređenje i jednog centralnog odmorišta s nadstrešnicom, prostorom za sjedenje i druženje te velikim info-panelom u uvali Lokvišće koje bi predstavljalo završetak i početak južnog odvojka obalne edukativne staze.

Ove godine Grad Crikvenica uložio je veliki trud i novčana sredstva kako bi naselje Jadranovo postalo prava primorska turistička oaza. Uz novouređenu plažu Grabrova, Jadranovo će biti bogatije i za niz edukativnih staza na području poluotoka Havišće.

Novim stazama sanirat će se neprimjereno uređeni prostori, kao obalna zona u uvali Lokvišće s molovima, s ciljem da se u budućnosti saniraju i urede zapušteni i nedovoljno prezentirani lokaliteti kao što su svjetionik, gradina na vrhu poluotoka Rtac te arheološko nalazište Lokvišće.

Edukativne staze bit će opremljene info-tablama s tekstovima koji objašnjavaju povijest i značaj pojedinih važnih lokaliteta kao što su „Kućica od Ribari – muzej ribarstva“, tunere, ostaci rive iz kasnoantičkog razdoblja kao i nekadašnje antičke nekropole na poluotoku Rtac ističući važnost suhozida na području poluotoka Havišće, kao i samog poluotoka zaštićenog kao arheološka zona.