Izvršenje proračuna Grada Rijeke do kraja godine ovisi o cijeni energenata i mjerama Vlade RH

6. rujna 2022. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu pokazuje kako su prihodi ostvareni u iznosu od 542,4 milijuna kuna, a rashodi u iznosu od 488,6 milijuna kuna, što znači da je ostvaren višak prihoda od 53,8 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 542.499.752 kuna ili 41,2% godišnjeg plana, dok rashodi i izdaci proračuna iznose 488.654.054 kuna ili 37,7% godišnjeg plana. To znači da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 53.845.698 kuna, odnosno Grad Rijeka je ostvario višak prihoda u iznosu od 61,1 milijuna kuna, a proračunski korisnici manjak prihoda u iznosu od 7,2 milijuna kuna.

„Odgovorno smo poslovali, Grad svoje obaveze izvršava na vrijeme“, kazao je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović.

Proračun Grada Rijeke uključuje konsolidirani proračun Grada i 82 proračunska korisnika, odnosno povezanih ustanova u odgoju i obrazovanju, kulturi te zdravstvu i socijalnoj skrbi, kao i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina.

Na ostvarenje viška prihoda Grada u najvećoj mjeri je utjecalo veće ostvarenje kod poreznih prihoda kao rezultat bolje zaposlenosti i rasta plaća, dok istovremeno u prvom polugodištu još nije u potpunosti vidljiv učinak povećanih rashoda za zaposlene te materijalnih i ostalih rashoda uzrokovanih inflacijom, kao i činjenice da su se zbog globalne krize uzrokovane ratom u Ukrajini usporili lanci dobave, a time i realizacija gradskih kapitalnih projekata.

Na ukupno ostvarenje manjka kod proračunskih korisnika ključni utjecaj ima ostvareni manjak prihoda kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu 14.427.292 kuna. Radi se o knjigovodstvenom manjku, budući da će prihodi od primljenih predujmova budućih kupaca POS-ovih stanova na Martinkovcu biti iskazani po završetku gradnje stanova, a što se očekuje do kraja godine.

23. gradonačelnikov kolegij

Unatoč ostvarenom višku prihoda, gradski proračun u prvih šest mjeseci obilježen je rastućom inflacijom

Unatoč ostvarenom višku prihoda, gradski proračun u prvih šest mjeseci obilježen je rastućom inflacijom. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku stopa inflacije veća je od očekivane pa u lipnju 2022. godine u odnosu na lipanj 2021., tj. na godišnjoj razini, stopa inflacije iznosi 12,1%, a u srpnju nastavlja rasti i iznosi 12,3%. Navedene ekonomske okolnosti rastuće inflacije sa svim posljedicama koje nosi, kao i veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, bile su razlog za izradu prvog ovogodišnjeg rebalansa proračuna te su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 2. lipnja 2022. godine donesene Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Zbog rasta cijena energenata (električna energija, plin, goriva), rebalansom su povećanja izdvajanja za energiju, dok se rastuća inflacija odrazila na rast cijena brojnih usluga i proizvoda te su rebalansom povećane brojne druge stavke materijalnih i ostalih rashoda. Povećane su stavke rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika kod kojih su pregovori o izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu bili završeni.

Narasle cijene energenata dovele do ogromnih povećanja rashoda

Proračunom za 2022. godinu planirano je ostvarenje viška u iznosu 30.335.000 kuna, za namjenu pokrića prenesenog manjka iz prethodnih godina.
„Realno je za očekivati da će se do kraja godine ostvariti planirani višak prihoda, no do kraja godine ima još jako puno elemenata koji će utjecati na naše planove“, kazao je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, izražavajući uvjerenje da će do kraja godine biti potpisan Sporazum s državom o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina, kojim bi se riješio preostali dug Grada prema državi po osnovi pripadajućeg dijela naplaćenih prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom.

„Ovo je bilo izuzetno izazovno razdoblje s obzirom na markoekonomsku situaciju u Hrvatskoj i EU. Iako je statistički inflacija u srpnju bila 12,3%, cijene određenih proizvoda skočile su i po puno većoj stopi i svjestan sam da građani sve teže spajaju kraj s krajem te svi s nestrpljenjem iščekujemo sutrašnje predstavljanje mjera Vlade RH. Nadam se da će biti sveobuhvatne, odnosno da će obuhvatiti građane, poduzetnike, ali i jedinice lokalne samouprave koje se suočavaju s cijenama koje skaču u nebo i pitanje je je li to moguće sve pokriti iz lokalnih proračuna. Jedinice lokalne samouprave se sve teže nose s naraslim cijenama, naročito sa cijenom električne energije, plina i svih ostalih energenta – samo kod javne rasvjete, vrtića, škola i funkcija koje su nam zakonom predviđene suočavamo se s ogromnim povećanjima“, kazao je gradonačelnik Filipović.

23. gradonačelnikov kolegij

Nakon sutrašnjeg predstavljanja paketa mjera Vlade RH, Grad Rijeka će moći donijeti odluku i načinima poslovanja, budući da, primjerice poslovanje KD Vovodvoda i kanalizacije uvelike ovisi o cijeni električne energije. Gradonačelnik Filipović je naglasio kako je već objavio razgovore s komunalnim i trgovačkim društvima u gradskom (su)vlasništvu u vezi mogućih ušteda, a to se prvenstveno odnosi na TD Energo, koje upravlja javnom rasvjetom u Rijeci.

Unatoč svim rizicima za proračun, očekuje se nastavak kapitalnih investicija, posebice onih sufinanciranih EU sredstvima, te zadržavanje dostignutih standarda, posebice socijalnog programa.

Proračun uključuje velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada, od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnoj fazi. Veliki broj projekata se sufinancira iz europskih sredstava te se i nadalje planira pripremati projekte s kojima se može aplicirati na natječaje za europska sredstva. Najznačajnije investicije koje su završene ili su pred završetkom su projekt izgradnje sortirnice na lokaciji Mihačeva draga, izgradnja stanova po POS programu na Martinkovcu, ulaganja u poduzetničku infrastrukturu kroz izgradnju Poslovne zone Bodulovo, ulaganja u objekte kulture: projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, dok je na početku realizacija projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

Planirano je kontinuirano povećanje subvencija te ulaganja u sport sukladno mogućnostima proračuna te zadržavanje zadržavanje kontinuiteta u provođenju programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv uz povećanje kapaciteta dječjih vrtića.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu upućen je Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Vizualizacija kompleksa Zapadna Žabica - 3LHD – studio za arhitekturu i urbanizam

Ugovor za prodaju nekretnina za izgradnju Kompleksa Žabica do 19. rujna

Gradonačelnik Filipović naglasio je kako se tvrtkom koja se javila na natječaj za prodaju nekretnina za izgradnju Kompleksa Žabica „brusi“ ugovor, a potpisivanje ugovora se očekuje do 19. rujna. Nakon potpisa ugovora počinju teći rokovi. Prema natječaju kupac ima obvezu podmiriti 70% kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina i 30% u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole. Ponuditelju je određen rok od 13 mjeseci za ishođenje građevne dozvole te nakon toga dvije i pol godine za realizaciju projekta.

I u novoj školskoj godini osigurana sredstva za pomoćnike u nastavi

U idućoj školskoj godini u riječkim školama će biti zaposleno 76 pomoćnika u nastavi. Plaće i ostali troškovi za njih 63 bit će osigurane kroz EU projekt RInkluzija, dok će se rad 13 pomoćnika financirati iz gradskog proračuna. Proračunska sredstva dominantno se osiguravaju za učenike prvih razreda osnovnih škola koji iskazuju potrebu za pomoćnikom, a za koje u trenutku prijave EU projekta nije završen upisni postupak te stoga škole nisu bile u mogućnosti na vrijeme dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. Za provedbu EU projekta RInkluzija Gradu Rijeci dodijeljeno je 2.425.911,39 kuna bespovratnih sredstava, što uz stopu vlastitog sufinanciranja od 15% iznosi 2.854.013,40 kuna ukupne vrijednosti projekta, dok je iz gradskog proračuna za rad dodatnih 13 pomoćnika osigurano 369.064,00 kn.

Grad Rijeka će i dalje podupirati program „Školsko poslijepodne samo za mene“ u Osnovnoj školi Nikola Tesla, namijenjen je učenicima u riziku od školskog neuspjeha i nastanka poteškoća u ponašanju. Sa 73 tisuće kuna sufinancirat će se sredstva za rad voditelja programa.

Demo dan 13. generacije Startup inkubatora Rijeka

Raspisan javni poziv za ulazak 14. generacije timova u Startup inkubator Rijeka

Odjel za poduzetništvo raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava poslovnih ideja i ulazak 14. generacije timova u Startup inkubator Rijeka. Rok za podnošenje prijava po navedenom pozivu je 2. listopada 2022. godine. U proces inkubacije mogu se prijaviti sve fizičke osobe koje žele krenuti u poduzetnički pothvat i steći relevantna znanja i vještine u području poduzetništva.

Startup inkubator Rijeka polaznicima osigurava prostor i prateću infrastrukturu, specijalizirane radionice, individualne konzultacije s mentorima iz različitih stručnih područja, podršku u postavljanju i razvoju poslovnog modela te novčane potpore najuspješnijim timovima.

Grad Rijeka će sutra raspisati natječaj za prodaju preostale tri čestice od ukupno devet u novouređenoj Poduzetničkoj zoni Bodulovo.

Prihvaćen je koncept novog ciklusa kreativnog programa za mlade poduzetnike i inovatore ‘RInovatoRI’ u školskoj godini 2022./2023. godini. Program se sastoji od redovnog programa te proljetne i ljetne škole. Trenutno su u tijeku upisi u redovni program, koji će se tijekom školske godine odvijati u Domu mladih Rijeka.