Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Dramalj, Crikvenica – zapad, Crikvenica – centar, Crikvenica – istok i Selce

5. travnja 2023. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

izboriCRIKVENICA – Uskoro su izbori za članove vijeća mjesnih odbora. Naime, Gradsko vijeće Grada Crikvenice donijelo je 16. ožujka 2023. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Dramalj, Crikvenica – zapad, Crikvenica – centar, Crikvenica – istok i Selce.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornome povjerenstvu za izbor članova vijeća istaknutih mjesnih odbora najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 11. travnja 2023. godine do 22:00 sata. Odlukom je utvrđeno kako se za svako pojedinačno Vijeće bira 7 (sedam) članova.

Ovim putem obavještavamo sve kandidate za članove vijeća navedenih mjesnih odbora na području grada Crikvenice da očitovanja o prihvaćanju kandidature mogu ovjeriti u preciznim terminima i na izdvojenim adresama, koje mogu pronaći u dokumentu: OBAVIJEST o ovjeravanju očitovanja kandidata.

Potrebni obrasci za prijavu kao i sve relevantne informacije, obavijesti i spomenuti dokumenti dostupni su na službenoj web-stranici Grada Crikvenice na poveznici: https://www.crikvenica.hr/izbori-za-clanove-vijeca-mjesnih-odbora-dramalj-crikvenica-zapad-crikvenica-centar-crikvenica-istok-i-selce/.

Izbori će se održati u nedjelju, 21. svibnja 2023. godine, u trajanju od 7:00 do 19:00 sati. Pozivamo vas sve da se odazovete u što većemu broju na ovogodišnje izbore.