INSPEKTORAT DAO ROK LRH ZA SANIRANJE ZAGAĐENJA

21. kolovoza 2018. | Kategorija: Opatija, Matulji, Lovran, Draga

Slatina

Slatina

OPATIJA – Nakon izlaska na teren Vodopravne inspekcije Ministarstva zaštite okoliša i energetike u slučaju zagađenja morske vode na dijelu plaže Slatina, izdano je usmeno rješenje tvrtki LRH d.o.o. Opatija, na lokaciji Klaster Reminsens Premium Hotel Imperijal. U Rješenju stoji da LRH d.o.o.o. odmah onemogući izlijevanje sanitarnih otpadnih voda u oborinski kanal te nastavno u more. U skladu s planom sanacije LRH d.o.o. mora sanirati postojeću internu kanalizaciju i dovesti je u tehnički ispravno stanje. Rok izvršenja je 15 dana. Nakon izvršene sanacije LRH d.o.o. mora provesti kontrolu ispravnosti kanalizacije i o tome izvijestiti nadležnu inspekciju.

Ukoliko LRH d.o.o. Opatija ne postupi po rješenju Vodopravnog inspektorata prisilit će se na izvršenje novčanom kaznom sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku kojim je propisan postupak prisilnog izvršenja nenovčanih obveza novčanom kaznom.