IMA SE, MOŽE SE – PRVO OSIGURALI SEBE, VIJEĆNICI GRADA RIJEKE ŽELE NAJVEĆU DOZVOLJENU NAKNADU

20. ožujka 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Sjednica-Gradskog-vijeća RijekaRIJEKA – Gradsko vijeće Grada Rijeke vjerojatno na posljednjoj sjednici saziva odlučivat će o Prijedlogu naknada članovima Vijeća i radnih tijela Vijeća.

Zakonom jasno navodi da naknada se može (i ne mora) odrediti za rad u predstavničkom tijelu (Gradskom vijeću) i radnim tijelima predstavničkog tijela (odbori, komisije…) u neto iznosu po članu predstavničkog tijela. Ukupna godišnja neto naknada po članu predstavničkog tijela u gradu s više od 100.000 do 300.000 stanovnika ne smije iznositi više od 14.000 kuna, s time da predsjednik nekog tijela (kao npr. predsjednik nekog odbora) može imati 50% više, a potpredsjednike 30% više.

Mnogi ove naknade smatraju čistim uhljebljivanjem jer članove (osim Gradskog vijeća) izravno odabire politika i služe isključivo za uhljebljivanje članova (nerijetko bez ikakvih kvaliteta) neke stranke koja osvoji vlast.

Prijedlog koji će doći ustvari nastoji regulirati naknade po principu najveće moguće dozvoljene naknade po novom zakonu. Tako će neke naknade biti više od dosadašnjih, a neke niže od dosadašnjih. Članovi vijeća bi tako umjesto dosadašnjih 979 kn po sjednici dobivali 1.166 kn, a članovi radnih tijeka od 314 kn po sjednici bi dobivali 350 kn po sjednici.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća dobio bi povišicu, a predsjednik bi pak dobio smanjenje.

(kv)