Gradsko vijeće na svojoj je posljednjoj sjednici usvojilo Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007. – 2018. godine.

4. ožujka 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
riječki vijećnici

riječki vijećnici

RIJEKA – Gradsko vijeće na svojoj je posljednjoj sjednici usvojilo Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007. – 2018. godine.

Izvješće je predstavio pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca.

Riječ je o dokumentu koji sadrži podatke puno šire samo od izvještaja o rezultatima prostornog planiranja u Rijeci tijekom nešto više od jednog desetljeća, kojeg je obilježila depopulacija, pad prirodnog priraštaja, smanjenje vitalnog indeksa te negativan migracijski saldo. S druge strane, u području gospodarstva, podaci su višestruko ohrabrujući, jer ukazuju na smanjenje broja nezaposlenih u razdoblju od 2013. do 2018. do razine koja je dvostruko niža od one zabilježene 2007., rast ukupnog broja zaposlenih nakon 2015. godine, stalni rast prihoda poduzetnika nakon 2014. godine, kao i promjena u strukturi riječkog gospodarstva. Ipak, broj zaposlenih osoba još uvijek nije dostigao razinu iz 2009., a u strukturi prihoda i broja zaposlenih prevladava djelatnost trgovine.

Pročelnik Škunca je istaknuo kako je neizgrađeno tek 20% područja grada, što s obzirom na malu kvadraturu Rijeke, ne ostavlja puno mjesta za širenje. Izvješće pak pokazuje, ne samo visoku razinu infrastrukturne opremljenosti, već i vrlo značajna ulaganja kojima su postignute kvalitativne promjene na gotovo svim infrastrukturnim područjima, kao i priprema novih razvojnih projekata (posebno u segmentu komunalne, lučke i željezničke infrastrukture).

Stalno se unapređuje kvaliteta pitke vode, otpadnih voda, mora za kupanje te zraka, a bitan je napredak postignut i u segmentu zaštite kulturnih dobara, gdje se posebice izdvajaju značajna ulaganja u prostor bivše tvornice Benčić. U taj su prostor uložena i značajna sredstva dobivena putem fondova EU, posebice ITU mehanizma kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka.

U promatranom razdoblju doneseno je 17 novih prostornih planova (Generalni urbanistički plan, 12 detaljnih planova uređenja i 4 urbanistička plana uređenja), što predstavlja jednu trećinu važećih planova, te 10 izmjena i dopuna prostornih planova različite razine.

Izvješće donosi i preporuke te je preporučena izrada novog Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke, više strategija poput Plana održive urbane mobilnosti, Strategije razvoja zelene infrastrukture i sl., kao i projektnih rješenja proizašlih iz rezultata prostorno-prometnog planiranja budući da se u ovom segmentu očekuju kapitalni zahvati (izgradnja drugog kolosijeka pruge kroz grad, izgradnja ceste D-403, razvoj sustava javnog prijevoza, izgradnja kompleksa “Zapadna Žabica” i dr.) koji će izazvati potrebu planiranja i rješavanja posve novih prostornih odnosa izazvanih promjenama u organizaciji i pojavnosti prometnih sustava.