Gradonačelnik Sanjin Rukavina potpisao je Ugovor o financiranju projekata javnih potreba

15. ožujka 2018. | Kategorija: Kraljevica, Crikvenica, Novi, Senj

senjSENJ – Na prijedlog Povjerenstva za otvaranje, provjeru i odabir pristiglih prijava na Natječaj za financiranje programa projekata javnih potreba na području Grada Senja za 2018. godinu Gradonačelnik Grada Senja, Sanjin Rukavina donio je Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata javnih potreba Grad Senja za 2018. godinu.

Sredstva namijenjena financiranju programa i projekata javnih potreba Grada Senja za 2018. godinu iz raspoloživih sredstava Proračuna Grada Senja utvrđena su u iznosu od 1. 773. 000,00 kuna.

Napominje se da za 54.500,00 kuna neraspodijeljenih sredstava Natječaj ostaje otvoren do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Senja.

Dana 14. ožujka 2018. godine Gradonačelnik Grada Senj, Sanjin Rukavina potpisao je Ugovor o financiranju programa i projekata za 2018. godinu sa svim podnositeljima prijava kojima su odobrena financijska sredstva. (kv)