Gradonačelnik Rijeke i dalje će imati dva zamjenika, no smanjuje se broj gradskih vijećnika

11. ožujka 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Sjednica-Gradskog-vijeća RijekaRIJEKA – Gradsko vijeće usvojilo je izmjene Statuta Grada Rijeke, utemeljene na izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojima se broj gradskih vijećnika, umjesto sadašnjih 35 smanjuje na 31.

Trenutni članovi Gradskog vijeća nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata u svibnju ove godine.

Gradsko vijeće izmjene Statuta Grada Rijeke te izmjene Poslovnika Gradskog vijeća, također utemeljene na izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donijelo je na svojoj 32. sjednici održanoj 25. veljače 2021. godine.

Naime, Hrvatski sabor krajem 2020. godine usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i to sa ciljem optimizacije i racionalizacije sustava lokalne samouprave kroz smanjenje broja lokalnih dužnosnika, što bi trebalo doprinijeti znatnim uštedama u proračunima, racionalnijem obavljanju poslova te osiguranju kontinuiteta u njihovu rad jedinica lokalne i regionalne samouprave.

U odnosu na odredbe Zakona koje se odnose na izvršno tijelo, u smislu novih zakonskih rješenja, u Gradu Rijeci se ništa neće promijeniti odnosno gradonačelnik Grada Rijeke će, kao i do sada, imati dva zamjenika.

Jedna od izmjena koja je proizašla iz ovoga Zakona, a u kontekstu racionalizacije sustava lokalne samouprave, odnosi se i na smanjenje broja članova predstavničkih tijela na način da su utvrđene drugačije podjele jedinica ovisno o broju stanovnika.

Tako će u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 100.000 do 200.000 stanovnika, predstavničko tijelo imati 31 člana. Sukladno novom zakonskom rješenju, Gradsko vijeće Grada Rijeke će umjesto sadašnjih 35 članova imati 31 člana.

Trenutni članovi Gradskog vijeća nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata u svibnju ove godine.