Grad Rijeka protiv energetskog siromaštva građana

25. veljače 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

RIJEKA – I ove će se godine iz proračuna Grada Rijeke sufinancirati troškovi centralnoga grijanja i troškovi električne energije socijalno ugroženih građana.

Odlukom gradonačelnika, troškovi socijalno ugroženim građanima će se sufinancirati s ukupno 700 tisuća kuna, odnosno s 300 tisuća kuna za troškove centralnoga grijanje i 400 tisuća kuna za troškove električne energije.

Socijalno ugroženi građani se oslobađaju plaćanja dijela troškova

Grad Rijeka podmirivat će tijekom cijele godine za te građane 50% iznosa promjenjivog dijela troškova za isporučenu energiju za grijanje. Tvrtka Energo podmiruje ostali dio promjenjivog i fiksni dio troškova.

Građani koji će steći pravo na podmirenje troškova električne energije oslobodit će se plaćanja dijela računa pravne osobe koja je izvršila isporuku električne energije u visini do 150 kn za samca, do 200 kn za dvočlano kućanstvo, do 300 kn za tročlano kućanstvo, do 400 kn za četveročlano kućanstvo, dok će se kućanstva s više od četiri člana oslobađati troškova u iznosu od 400 kn plus 50 kn za svakoga dodatnog člana.

Tko može ostvariti pravo na podmirenje troškova?

Pravo na podmirenje troškova električne energije mogu ostvariti kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka

Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz Odluke o socijalne skrbi:

  • socijalni uvjet (korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, prava na doplatak za pomoć i njegu, prava na osobnu invalidninu, prava na naknadu do zaposlenja, prava na socijalnu uslugu-uslugu rane intervencije temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka) ili
  • uvjet prihoda (građani čiji prihodi iznose do 2.875,00 kuna za samca; do 3.625,00 kuna, za dvočlano kućanstvo, do 4.8750,00 za tročlano kućanstvo; do 6.250,00 kuna za četveročlano kućanstvo; plus dodatnih 875,00 kuna za svakog sljedećeg člana) te
  • ako se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Dodatni su uvjeti za ostvarivanje ovih prava da kućanstvo ne koristi stan u kojem stanuje bez valjane pravne osnove te da članovi kućanstva u Republici Hrvatskoj nemaju u (su)vlasništvu nekretninu osim one koja im služi za stanovanje (drugi stan/kuću, kuću za odmor ili poslovni prostor).

Socijalni program Grada RijekePravo na naknadu troškova vrijedi godinu dana

Pravo na naknadu tih troškova vrijedi godinu dana od dana kada je odobreno, nakon čega građani ponovno mogu podnijeti zahtjev za tom pomoći.

Građani mogu podnijeti zahtjev osobno dolaskom u šalter-salu Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter br. 4 i šalter br. 5, radnim danom od 8.30 do 15,30 sati ili putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka. Opis socijalnih prava, način predavanja zahtjeva i obrasci se nalaze na stranicama e-Usluga Grada Rijeke.

Građani mogu putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke saznati mogu li postati korisnici ovih oblika pomoći i na koji način.

Grad Rijeka kroz Socijalni program podmiruje i druge troškove stanovanja

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Rijeka prije svega skrbi o građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Njima Grad omogućuje ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, centralno grijanje, drva, voda i odvodnja i odvoz smeća) i pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji. Ta su zakonska prava u 2020. godini ostvarila 732 korisnika (samačka ili višečlana kućanstva).

No, osim što ostvaruju prava koja su propisana zakonom, primatelji zajamčene minimalne naknade, ali i drugi građani koji su u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, u Rijeci mogu ostvariti i niz drugih pomoći. Naime, zaštita socijalno ugroženih u Rijeci je na znatno višoj razini od državnog standarda, odnosno od onoga na što obvezuje Zakon pa mnogi oblici odnosno vrste socijalne pomoći koje nudi Grad Rijeka predstavljaju nadstandard. Grad Rijeka drugačije je od države odredio cenzuse, odnosno minimalna primanja temeljem kojih netko može zatražiti socijalnu pomoć.