GRAD RIJEKA LOŠE PROŠAO NA DRŽAVNOJ REVIZIJI

8. svibnja 2020. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana
Brojčanik EPK, izbrojao je sve samo ne lijepe dane kojima su se EPK-ovci nadali

Brojčanik EPK, izbrojao je sve samo ne lijepe dane kojima su se EPK-ovci nadali

RIJEKA – Grad Rijeka je loše prošao na državnoj reviziji. Posebno su sporni odnosi Grada s firmom Stadion Kantrida i EPK. Naime, Grad Rijeka dobio je tek uvjetno mišljenje Državne revizije. Brojne stvari su nejasne oko EPK, a revizija je u negativnom kontekstu istaknula i odnos Grada Rijeke i firme Stadion Kantrida.

“Potraživanja na temelju ugovora o zamjeni zemljišta za izgradnju nogometnog kampa iznose 13.851.689 kn, od kojih je dospjelo 5.230.848 kn. Trgovačko društvo ne plaća ugovorene rate u skladu s ugovorom, kao ni komunalni doprinos (više od 800 tisuća kuna), a Grad nije poduzimao mjere naplate navedenih potraživanja”, navodi revizija.
 
Stanje sa EPK nije ništa bolje: “Rashodi za Program EPK ostvareni su u iznosu 19.980.442 kuna. Navedeni Program provodi Rijeka 2020, u većinskom vlasništvu Grada, a struktura troškova po pojedinim programima i po godinama, koji su bili temelj za planiranje troškova u Prijavnoj knjizi nije sastavljena”, navode.
 
Grad nije izvještavao nadležna ministarstva o izvršenju programa te ukupno ostvarenim prihodima i rashodima, što je bio u obvezi prema ugovorima.
Grad je sredstva uplaćivao Rijeci 2020  bez priloženih računa, ugovora i druge dokumentacije koja je bila temelj za pravdanje troškova.
Rijeka 2020 nije dostavila Gradu izvještaj o izvršenju programa i podacima o ukupno ostvarenim prihodima i rashodima, iako je bilo u obvezi prema ugovorima o subvencijama…
Ukratko, iz navedenih izvještaja nisu vidljivi troškovi programa EPK 2020. na način kako je utvrđeno Prijavnom knjigom (troškovi programa, promocija i marketing, plaće i drugo), mišljenje je Državne revizije.
(kv)