Grad Rijeka kao vjerovnik podržao plan za spas brodogradilišta 3. maj

3. rujna 2019. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Potpisivanjem izjave o odgodi naplate većine dugovanja brodogradilišta 3. maj prema gradskom proračunu, Grad Rijeka se pridružio aktivnostima u cilju ponovnog pokretanja proizvodnje u jednom od najvećih riječkih poduzeća.

Kako je rečeno na gradonačelnikovom kolegiju, na ovaj se način Grad Rijeka priključio aktivnostima na stvaranju preduvjeta za izdavanje državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu 3. maj, potrebnog kako bi se mogle isplatiti zaostale plaće radnicima, pokrenula proizvodnja te dovršile započete novogradnje.

Naime, Vlada je 22. kolovoza donijela odluku da će dati državno jamstvo za kredit u visini od 150 milijuna kuna ako se ispuni nekoliko uvjeta, od kojih je jedan da 3. maj regulira odnose s vjerovnicima na način da se naplate većeg dijela dugovanja odgodi do 1. rujna 2021. godine. U tom smislu, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je potpisao izjavu kojom se slaže da će se od 3. maja, nakon što tvrtka dobije kredit, naplatiti 15% glavnice duga, a isplata preostalih 85% potraživanja odgoditi na razdoblje od dvije godine, nakon čega bi se ponovo razmotrila moguća rješenja namirenja preostalih potraživanja. Potraživanja Grada Rijeke od 3. maja s osnove glavnice iznose 6,9 milijuna kuna, odnosno 15% potraživanja iznosi 1,039 milijuna kuna, a ostatak 5,8 milijuna kuna.

„Grad Rijeka ni do sada nije poduzimao prisilnu naplatu ili blokadu računa prema 3. maju, a do sada je utrošeno oko 150 tisuća kuna u osiguravanje toplih obroka za radnike, financiran je prijevoz autobusima radnika 3. maja koji rade u brodogradilištu ‘Viktor Lenac’ te u suradnji s Primorsko-goranskom županijom osiguravana pomoć za djecu radnika,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako su u cilju pronalaska rješenja sindikati bili vrlo konstruktivni, a veliku je ulogu imao i novi-stari direktor 3. maja Edi Kučan.

Ocijenio je kako je osiguravanje kredita za nastavak proizvodnje tek palijativna mjera te da brodogradilište 3. maj neće biti održivo bez pronalaska strateškog partnera. Naglasio je značaj 3. maja za riječko gospodarstvo, potkrijepivši svoju tvrdnju izvješćem FINA-e o riječkom gospodarstvu za 2018. godinu. Naime, kako zbog problema u poslovanju 3. maj nije niti predao financijsko izvješće o poslovanju za proteklu godinu, izvješće FINA-e pokazuje da unatoč tome što brojke govore o povećanju broja poduzetnika, prihoda od prodaje u zemlji te prosječne neto plaće, segment velikih poduzetnika pokazuje oko tisuću manje zaposlenih, smanjenje ukupnih prihoda za 1,2 milijarde kuna te pad prihoda od izvoza za 470 milijuna kuna.

„Pogled na sliku riječkog gospodarstva najbolje pokazuje koliko je 3. maj značajan za ukupnu uspješnost riječkog gospodarstva. Zato smatramo da 3. maj mora opstati i vjerujemo da će se ponovnim pokretanjem proizvodnih aktivnosti ova slika bitno promijeniti,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Nužni smještaj socijalno najugroženijim Riječanima

Predložene izmjene Odluke o davanju nužnog smještaja na korištenje

Gradskom vijeću upućene su izmjene Odluke o davanju nužnog smještaja na korištenje, koju je potrebno uskladiti sa zakonskim aktima, prije svega Zakonom o socijalnoj skrbi. Tako se predlaže izmjena uvjeta za dodjelu nužnog smještaja, na način da se nužni smještaj dodijeli osobama koji nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, odnosno korisnici su zajamčene minimalne naknade. Također, odlukom je propisano da korisnici mogu biti i osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave u Hrvatskoj.

Nadalje, predlaže se i produženje dužine sklapanje ugovora na pet godina. Naime, ugovor o korištenju nužnog smještaja sklapao se u pravilu u trajanju od dvije godine, s mogućnošću produženja, međutim socijalno ugroženi korisnici kojima je dodijeljen nužni smještaj se u njemu zadržavaju znatno duže od dvije godine, jer im se socijalne prilike u navedenom razdoblju ne promijene znatnije te nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje.

Kako je istaknula pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karla Mušković, novim prijedlogom odluke nastoji se zaštiti najugroženiju socijalnu kategoriju građana kako bi im se osigurali minimalni stambeni uvjeti i ne bi zaprijetilo beskućništvo. Nužni smještaj Grada Rijeke, jedinstven na području Hrvatske, nalazi se na jednoj lokaciji na Drenovi te dvije na Škurinjama, a u njemu su trenutno smještene 363 osobe. Od 2000. godine Grad Rijeka je u uređenje nužnih smještaja uložio nešto manje od 7 milijuna kuna.

Ovog tjedna raspisivanje poziva za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima

U četvrtak, 5. rujna na web stranicama Grada Rijeke bit će raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, s time da će se prijave početi zaprimati 12. rujna, kako bi poduzetnici imali dovoljno vremena za prikupljanje dokumentacije. Nastojalo se postupak prijave maksimalno pojednostaviti, a prijave se u roku od 30 dana primaju samo online putem, nakon čega slijedi ocjenjivanje prijava temeljem kvalitativnih kriterija.

Kako je kazala pročelnica Odjela za poduzetništvo Jana Sertić, za subvencije poduzetnicima osigurano je 2,57 milijuna kuna, više nego protekle godine. U razdoblju od usvajanja Općeg programa mjera, odnosno od 2014. godine, dodijeljene su 752 nepovratne subvencije u ukupnom iznosu od 11.015.793 kuna.

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za devet mjera iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, i to za subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna, subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondove Europske unije te subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Za dvije mjere iz Općeg programa ove su godine već raspisani natječaji, i to za sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga te organizacije sajamskih manifestacija, a ove godine se zbog iznimno malog interesa u 2018. godini, neće raspisati javni poziv za subvencioniranje kamatne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita.

Svaki prijavitelj ima mogućnost podnošenja prijava na najviše dvije mjere, po kojima može ostvariti maksimalni iznos od 75.000,00 kuna nepovratnih subvencija. Troškovi se priznaju za izvršena ulaganja predviđena pojedinom mjerom izvršena od 26. rujna 2018. godine, odnosno od datuma raspisivanja Javnog poziva u 2018. godini.

Ulica Rudolfa Strohala i Ulica Dolac postaju parkirališta s naplatom

Donesene su izmjene Odluke o određivanju javnih parkirališta s naplatom, iz koje su nedavno izdvojeni Trg Riječke rezolucije i Trg 128. brigade HV-a koji su postali pješačke zone, a sada Ulica Rudolfa Strohala i Ulica Dolac, do sada pod rampom, postaju javna parkirališta s naplatom. Na taj način omogućilo bi se lakše prometovanje Strohalovom ulicom i Ulicom Dolac, a uklanjanjem rampi na krajevima tih prometnica eliminira se problem trubljenja kod čekanja na otvaranje rampe te omogućava lakši pristup vozilima opskrbe do rezerviranih parkirnih mjesta.

Također, na temelju zahtjeva mjesnog odbora, uvodi se naplata parkiranja u Ulici Franje Račkog kod kućnog broja 44.

Hrvatski olimpijski dan i Porto Etno Festival

Grad Rijeka i ove će godine biti pokrovitelj obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana, koji će se održati 10. rujna na Korzu.
Od 6. do 8. rujna održat će se manifestacija Porto Etno – Festival svjetske glazbe i gastronomije, u sklopu kojeg će nastupiti preko stotinu izvođača, posjetitelji će imati priliku isprobati dvadeset svjetskih kuhinja te sudjelovati u mnogobrojnim edukativnim programima.