Grad Rijeka i u 2021. godini financira projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi iznad državnog standarda

24. veljače 2021. | Kategorija: Rijeka, Viškovo, Kastav, Klana

Nastavljajući višegodišnju praksu, Grad Rijeka će i u 2021. godini financirati programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, kao i projekte iznad državnog standarda, koje provode ustanove i udruge.

Kako je istaknuo gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel predstavljajući zaključke donesene na elektroničkom kolegiju, za provedbu projekata i programa suradničkih ustanova iz gradskog proračuna izdvojit će se 2,271 milijuna kuna, za programe i projekte udruga i vjerskih zajednica 3,26 milijuna kuna, dok će se za programe Crvenog križa iznad državnog standarda izdvojiti 840 tisuća kuna. Osim tih sredstava, Grad Rijeka financira i programe i projekte vlastitih ustanova, Dječjeg doma Tić i Psihijatrijske bolnice Lopača, godišnje izdvajajući za iznadstandarne programe oko 7,6 milijuna kuna.

Ujedno, u 2021. godini Crvenom križu Rijeka osigurat će se sredstva do iznosa od 2,4 milijuna kuna za financiranje Pučke kuhinje, što predstavlja zakonsku obvezu jedinica lokalne samouprave.

Projekti i programi ustanova i institucija

Grad Rijeka već čitav niz godina kontinuirano surađuje i sufinancira provedbu projekata i programa, iznad standarda koji su određeni zakonskim propisima, a koje provode Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Klinički bolnički centar Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Dom za odrasle osobe Turnić, Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr. med., Dom za starije osobe „Kantrida“ i Hospicij „Marija K. Kozulić“.

S ciljem unapređenja kvalitete života građana, sufinanciranje će se u ukupnom iznosu od 2,271 milijuna kuna nastaviti i u 2021. godini, pa će tako građanima i nadalje biti dostupni programi kao što su preventivni program „Trening životnih vještina“, programi zdravstvene zaštite poput mobilnih timova palijativne zaštite ili smještaja u hospicij te programi socijalne skrbi, od kojih je jedan od najvažnijih zasigurno pomoć u kući.
Neki od ovih programa provode se više desetljeća, poput Savjetovališta za prehranu dojenčadi, u sklopu kojeg se majkama koje udovoljavaju uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi podmiruju i troškovi zamjenskog mlijeka za dojenčad.

Gradonačelnik donio zaključke o financiranju programa zaštite zdravlja i socijalne skrbi

Projekti udruga i vjerskih zajednica

Pojašnjavajući nadstandardne programe, gradonačelnik je istaknuo kako će se 3,26 milijuna kuna izdvojiti na projekte i programe putem Javnog poziva za odabir projekata/programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u 2021. godini, kojeg je Grad Rijeka objavo koncem siječnja, a koji je otvoren do 1. ožujka 2021. Ciljane skupine korisnika su djeca, mladi, žene, obitelj, osobe starije životne dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, beskućnici, korisnici nužnog smještaja, ovisnici, branitelji, ratni stradalnici, teško bolesne i kronično bolesne osobe, građani općenito te životinje. Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju udruge te vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja.

Financiranje projekata i programa Gradskog društva Crvenog križa

Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu gradska društva Crvenog križa obavljaju i djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice na području za koje su osnovani. Grad Rijeka kontinuirano surađuje s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka i sufinancira njegove projekte i programe.

Ove godine za tu je svrhu predviđeno 2,74 milijuna kuna, od čega je najveći dio sredstava, odnosno do iznosa od 2,4 milijuna kuna, namijenjeno Pučkoj kuhinji, kao programu koji Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave mora osigurati građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb. Financira se i smještaj u Domu Crvenog križa, organizacija stanovanja u nužnom smještaju, kamp za mlade Crvenog križa iz obitelji socijalnih potreba, Služba traženja, edukacija učenika za pružanje prve pomoći; program dobrovoljnog darivanja krvi, priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, zdravstveno prosvjećivanje, osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika za pružanje prve pomoći učenicima sa zdravstvenim teškoćama i sl.

Osim tih sredstava, Grad Rijeka s 500 tisuća kuna financira i javni prijevoz dobrovoljnih darivatelja krvi, a to pravo može ostvariti muškarac s 40 i više darivanja i žena s 25 i više darivanja krvi.

Od 1. ožujka niže cijene odvoza otpada

Gradonačelnik je Komunalnom društvu Čistoća dao suglasnost na cjenike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i gospodarstvo. Naime, kako je Čistoća ugovorila povoljnije zbrinjavanje glomaznog otpada smanjena je cijena obvezne minimalne javne usluge  (OMJU) za prosječno  – 12 %, a ukupni mjesečni iznos računa za prosječno – 9 %.

„Svjestan sam da nije veliko smanjenje, ali bolje je da smo smanjili, nego povećali račune,“ kazao je gradonačelnik

Kao što je javnosti od ranije poznato, cijenu obrade i zbrinjavanja glomaznog otpada u Centru za gospodarenje otpado Marišćina, Ekoplus je od 1. listopada 2020. godine uvećao sa 232 kn/t  na 1.990,00 kn/t, iako su se predstavnici Grada Rijeke i Čistoće u Nadzornom odboru Ekoplusa protivili tom povećanju i glasali protiv njega. Nažalost, povećanje je ipak prošlo i upravo je ono značajno utjecalo na ukupni trošak javne usluge Čistoće, odnosno na prošlogodišnje uvećanje cijene javne usluge koju pruža Čistoća. Stoga je Čistoća raspisala javni natječaj kako bi na tržištu pronašla povoljniju cijenu za zbrinjavanje glomaznog otpada, a time i omogućila smanjenje konačne cijene usluge za građane. Na navedeni natječaj javile su se četiri tvrtke od kojih je najpovoljniju ponudu, s cijenom od 1.100,00 kn po toni, poslala tvrtka Eko-flor plus s kojom je Čistoća i sklopila ugovor.

Upravljanje sustavom gradske kartice Rijeka City Card povjereno Poslovnim sustavima

Uslugu upravljanja gradskom karticom Rijeka City Card u ime grada Rijeke obavljat će Poslovni sustavi, tvrtka u gradskom vlasništvu.

Gradonačelnik je podsjetio kako je projekt Gradske kartice „Rijeka City Card (RCC)“ započeo 2011. godine, a osmišljen je na način da se jedinstvenom pametnom karticom i odgovarajućim informacijskim sustavom obuhvati veći do gradskih ustanova i trgovačkih društava, odnosno da se sve pokazne karte i iskaznice za različite gradske usluge svedu na jednu karticu. Platnu RCC funkcionalnost osiguravalo je društvo Erste Card Club, pri čemu je kartica bila prihvaćena kao sredstvo plaćanja na više od 400 prodajnih mjesta, a građani su karticu mogli koristiti za usluge javnog gradskog prijevoza koje pruža Autotroleja, parkiranje koje je u nadležnosti Rijeka plusa te usluge Gradske knjižnice Rijeka.

Krajem prošle godine Uprava društva Erste Card Club obavijestila je Grad Rijeku da se RCC kartice s platnom funkcionalnošću od 1. siječnja 2021. godine više neće smjeti koristiti, jer se zbog svojih tehničkih ograničenja ne mogu uskladiti s regulatornim zahtjevima Europske unije i Republike Hrvatske koja zahtijeva da kartice imaju EMV čip i da se transakcije potvrđuju PIN-om, što postojeće RCC kartice ne podržavaju niti se na taj način mogu doraditi.

Kako ne bi bila ugrožena kvaliteta javne usluge pružena korisnicima Rijeka City Carda, Autotrolej i Rijeka plus uputili su svim korisnicima zamjenske besplatne RCC TORPEDO kartice bez platne funkcionalnosti na kućne adrese.

Također, nedavno je pokrenuta web trgovina https://www.rijekacitycard.hr na kojoj se trenutno može produžiti mjesečna karta Autototroleja i uplatiti vožnje riječkim e-biciklima, a kroz dva tjedna bi trebala biti dostupna i online kupnja drugih usluga. Planira se i uvođenje programa vjernosti, putem kojeg bi se korisnicima pružale pogodnosti, poput povoljnijih cijena usluga. Organizirana je i služba za korisničku podršku.

„Informatičku podršku projektu pruža Zavod za informatičku podršku. U daljnjem razvoju sustava planirano je omogućiti da se sve usluge mogu obavljati putem interneta, odnosno da više ne bude potrebno donositi izvorne dokumente na šaltere. Vjerujem da bi se ta funkcionalnost mogla uspostaviti do trenutka kad bude uslijedila potreba za značajnijim izdavanjem novih kartica, a to je početkom sljedeće školske godine“, istaknuo je gradonačelnik Obersnel.

Nadogradnjom sustava planira se uvođenje Prepaid uplata te mogućnost kupovine jednokratne, dnevne, tjedne, mjesečne ili godišnje vožnje po svim zonama koje pokriva Autotrolej, no za to je potrebo ispunjavanje dodatnih tehničkih uvjeta.

Izvještaj o radu Komunalnog redarstva u 2020. godini

Usvojen je Izvještaj o radu Komunalnog redarstva u 2020. godini, čiji je rad u protekloj godini obilježilo uvođenje novog načina prijave komunalnog nereda putem aplikacije Gradsko oko.

Imenovano je i Povjerenstvo za administrativnu provjeru prijava projekata i programa i Stručno ocjenjivačkog povjerenstva u postupku odabira projekata i programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2021. godinu. Rok za podnošenje prijava projekata i programa istekao je 11. veljače.